แทนที่ข้อความ ด้วยค่าใน Google Sheets

เปิด Google Sheets : GASWS1 สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Salary” ใส่ข้อมูล A1 = “Firstname” B1=”Lastname” C1=”Email” D1=”SalaryDetail” E1=”Salary” F1=”TransferDate” จากนั้น ให้กรอกข้อมูลต่างๆ จำนวน 5 แถว ดังภาพ สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Template” ใส่ข้อมูล A1: เรียน คุณ{Firstname} {Lastname} A2: จะมี {SalaryDetail} จำนวน {Salary} บาท โอนให้คุณในวันที่ {TransferDate} A3: จึงเรียนมาเพื่อทราบ A4: การเงิน เมนู Tools > Script Editor… เมนู File > New > Script File … Read more

เทคนิคการอ่านค่าจากเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ราคาหุ้น) มาเก็บไว้บน Google Sheets

มีโจทย์ว่าต้องการคำนวนค่า Indicator ชื่อ RSI ของกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งปิดการซื้อขายเวลา 04:00 ของเวลาในประเทศไทย ทางกองทุนจะประกาศราคา (NAV) ในเวลาประมาณ 09:00 แต่ในการตัดสินใจลงทุน จะต้องพิจารณาค่า RSI ซึ่งกองทุนจะคำนวนและประกาศให้ประมาณ 12:00 ซึ่งบางทีก็หลงลืม และไม่ทันการ การคำนวนค่า RSI ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา แบ่งเป็น Gain และ Loss แล้วมาหาค่าเฉลี่ยและเข้าสูตรคำนวน (ไม่ขอกล่าวถึง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi) สรุปคือ หากต้องการทราบค่า RSI ก่อนที่ทางกองทุนจะประกาศให้ ก็ต้องคำนวนเอง โดยจดค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวันซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อ จึงต้องหาวิธีลดภาระ แนวคิดคือ เว็บไซต์ http://www.bloomberg.com/quote/WGHCEPA:ID ซึ่งจะประกาศราคา NAV ในเวลา 09:00 นั้น หากเปิด HTML ดูจะพบว่าข้อมูลที่ต้องการจะอยู่ในรูปแบบของ … <meta itemprop=”price” content=”46.92″> … <meta itemprop=”priceChange” content=”0.16″> … Read more

Dialog cannot open tty-output

dialog บน Oracle Enterprise Linux และ Ubuntu ไม่เหมือนกัน (ทำไมล่ะ…ไม่ทราบครับ) สร้างสคริปต์ชื่อ file.sh มีข้อความว่า #!/bin/bash FILE=$(dialog –ascii-lines –title “Delete a file” –stdout \ –title “Please choose a file to delete” –fselect /tmp/ 14 48) echo $FILE บน Ubuntu รันได้ผลลัพธ์ แต่บน Oracle Enterprise Linux ต้องเปลี่ยนสคริปต์มีสองแบบ แบบแรก #!/bin/sh dialog –ascii-lines –title “Delete a file” –stdout \ –title “Please choose … Read more

ชีวิตสะดวกและปลอดภัยด้วยการ Sign In บน Google Chrome

เคยเจอปัญหาเหล่านี้เมื่อต้องไปใช้งานเครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องตนเองหรือไม่ ? จะเข้าเว็บไซต์ที่เคย Bookmark เอาไว้ในเครื่องตนเอง ก็ทำไม่ได้ ทำไงดีรหัสผ่านมากมาย เคยให้เว็บจำไว้ให้ แล้วตอนนี้จะใช้งานยังไงหล่ะ สภาพแวดล้อมไม่คุ้นชินเมื่อไปใช้เครื่องอื่น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อใช้ Google Chrome และ ทำการ Sign In เอาไว้ คำเตือน: ผู้ที่จะใช้วิธีการนี้ ควรทำระบบ 2-Step Verification ไว้ก่อน เพื่อป้องกันรหัสผ่านรั่วไหล และป้องกัน กรณีมี Keyboard Logger ฝังตัวเพื่อดักการพิมพ์รหัสผ่านจาก Keyboard ซึ่งแม้จะมีผู้ร้ายดักรหัสผ่านไปได้ ก็จะติดขั้นตอนการยืนยันตัวตนอีกชั้นของ 2-Step Verification กรณีผู้ใช้ Google Apps ขององค์กร (ทั้ง For Education และ For Business) ระบบจะทำการสร้าง Profile แยกให้ แต่ถ้าเป็น Google Account ของ Gmail นั้น … Read more