เทคนิคการอ่านค่าจากเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ราคาหุ้น) มาเก็บไว้บน Google Sheets

มีโจทย์ว่าต้องการคำนวนค่า Indicator ชื่อ RSI ของกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งปิดการซื้อขายเวลา 04:00 ของเวลาในประเทศไทย ทางกองทุนจะประกาศราคา (NAV) ในเวลาประมาณ 09:00 แต่ในการตัดสินใจลงทุน จะต้องพิจารณาค่า RSI ซึ่งกองทุนจะคำนวนและประกาศให้ประมาณ 12:00 ซึ่งบางทีก็หลงลืม และไม่ทันการ การคำนวนค่า RSI ใช้ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา แบ่งเป็น Gain และ Loss แล้วมาหาค่าเฉลี่ยและเข้าสูตรคำนวน (ไม่ขอกล่าวถึง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi) สรุปคือ หากต้องการทราบค่า RSI ก่อนที่ทางกองทุนจะประกาศให้ ก็ต้องคำนวนเอง โดยจดค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวันซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อ จึงต้องหาวิธีลดภาระ แนวคิดคือ เว็บไซต์ http://www.bloomberg.com/quote/WGHCEPA:ID ซึ่งจะประกาศราคา NAV ในเวลา 09:00 นั้น หากเปิด HTML ดูจะพบว่าข้อมูลที่ต้องการจะอยู่ในรูปแบบของ … <meta itemprop=”price” content=”46.92″> … <meta itemprop=”priceChange” content=”0.16″> … Read more