python #06 – Sentiment Analysis ด้วย Keras + Tensorflow

บทความนี้กล่าวแบบทางเทคนิค ไม่เน้นวิชาการ ทฤษฏีมากนัก Sentiment Analysis เป็นตัวอย่างที่ดีของการเริ่มต้นทำงานด้าน NLP (Natural Language Processing) เริ่มจากหาตัวอย่างประโยค (Inputs) และเป้าหมาย (Labels) แยกคำจากประโยค (Tokenization) แปลงให้เป็นตัวเลข (Word Representation) แล้วสอน NN (Train) วัดผล (Test/Evaluate) แล้วนำไปใช้ โดยป้อนประโยคเข้าไป แล้วดูว่า โมเดลของเราจะจัดให้เป็น Labels ใด (ในตัวอย่างนี้จะเป็น Multiclass (Multinomial) Classification) ดู Jupyter Notebook Input สมมุติเรามีตัวอย่างประโยคประมาณนี้แบ่งเป็น Positive,…

ติดตั้ง Let’s Encrypt Certificate สำหรับ SSL Sites บน IIS

หลังจากที่พี่หนุ่ม คณกรณ์ หอศิริธรรม  ได้เขียนเรื่อง วิธีติดตั้ง HTTPS ด้วย Certificate ของ Let’s Encrypt ไปแล้วนั้น ก็จะมาถึงทางฝั่ง Windows กันบ้าง ซึ่งจะติดตั้งผ่านเครื่องมือ บน Command Line ครับ ตัวอย่างนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า WinACME ซึ่ง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (จริงๆ มีหลายตัวให้เลือกใช้ครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาผ่าน ACME API มีทั้งแบบเป็น Command Line, Power shell และเป็น GUI ครับ) หลังจากดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ผม Extract ไปไว้ที่ C:\LetsEncryptSSL…

python #05 – การ Save/Load ตัวโมเดลจาก Keras แล้วนำไปใช้ใน Production Server

ต่อจาก python #03 – Train/Validation/Test and Accuracy Assessment with Confusion Matrix เมื่อสร้าง Neural Network Model แล้วทำการ Train/Test ปรับค่า Hyper parameters จนได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว (Accuracy และ Confusion Matrix ให้ค่าที่รับได้) ก็สามารถเก็บ Model นี้เอาไว้ใช้งานภายหลัง ไม่ต้องเริ่มต้น Train ใหม่ โดยใช้คำสั่ง ก็จะได้ไฟล์ (ตามตัวอย่างนี้) ชื่อ example_model.h5 สามารถนำไปใช้บนเครื่อง Production ได้…

python #04 – Tensorboard

เมื่อติดตั้ง Tensorflow ก็จะมี Tensorboard ติดตั้งมาให้แล้ว วิธีการใช้งาน ก็แสนง่าย คือ ใน Code เพิ่ม(ตั้งชื่อ directory ให้ดี เช่นกรณีนี้ ตั้งชื่อว่า example-logs เป็นต้น) และในส่วนของ fit ให้เพิ่ม callbacks เข้าไป ดังภาพนี้ จากนั้นก็ Train ตามปรกติ เมื่อต้องการดู Tensorboard ก็เพียงเปิดอีก Terminal หนึ่ง (Command Prompt) ไปที่ Directory ที่มี log อยู่ แล้วใช้คำสั่ง ตัว…

Case Study: ระบบประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Sheets แบบแก้ไขได้เฉพาะส่วนของตนเอง แต่มองเห็นของคนอื่นได้ด้วย

โจทย์มีอยู่ว่า ต้องการระบบประเมินผล Online ให้อาจารย์จากหลาย ๆ มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน ประเมินผลการทำงาน ในมุมมองต่าง ๆ แยกตาม Sheet และ ในแต่ละมุมมอง อาจารย์แต่ละท่าน สามารถเลือกตัวเลือกจาก Dropdown ในคอลัมน์ของตนเองในแต่ละหัวข้อย่อย แต่ในขณะเดียวกัน สามารถมองเห็นได้ด้วยว่า อาจารย์ท่านอื่นให้คะแนนหัวข้อย่อยนั้นว่าอย่างไร แต่จะไม่สามารถแก้ไขของท่านอื่น หรือ แก้ไขส่วนอื่น ๆ ได้ มีระบบสรุปคะแนนอัตโนมัติ เริ่มกันเลย ลองคลิกไปดูตัวอย่างได้ที่นี่ สร้าง Google Sheets โดยมีทั้งหมด 5 Sheets แต่ละ Sheet มีคอลัมน์แรก…

python #03 – Train/Validation/Test and Accuracy Assessment with Confusion Matrix

ต่อจาก python #02 – ติดตั้ง Tensorflow และ Keras ซึ่งกล่าวถึง ขั้นตอนการสร้าง Model และ วาง Layers ต่าง ๆ ของ Keras รวมไปถึง การใช้ model.summary() เพื่อแสดงโครงสร้าง Neural Network ที่สร้างขึ้นมาแล้ว ต่อไป เป็นการ นำข้อมูลมาแบ่งเป็นชุด สำหรับ Train/Validate/Evaluate การแบ่งข้อมูล สมมุติมีข้อมูล ที่อาจจะมาจาก CSV File ซึ่งมี field 0 – 9…

การสร้าง RESTful API สำหรับใช้งานจริง ง่าย ๆ ด้วย Flask และ Waitress

จาก From LAB to Production – จาก Machine Learning Model สู่ Flask RESTful ซึ่งได้นำ Machine Learning แบบ Statistical Approach อย่าง Logistic Regression ที่สร้างโมเดล และ Train กับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (บนเครื่อง Development) จากนั้น ได้นำโมเดลออกมาใช้งาน โดยใช้ วิธีการ Serialization ด้วย joblib ในภาษา Python ได้เป็นไฟล์ออกมา แล้วจึงนำไปใช้เพื่อใช้ในการทำนาย (predict)…

Protect Windows Computer LAB using Toolwiz Time Freeze and Cygwin

Toolwiz Time Freeze เป็น open source software freeware ติดตั้งเพิ่มใน Windows 10 สำหรับจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการ ซึ่งจะทำให้เมื่อ restart เครื่อง จะกลับคืนสู่สภาพเหมือนครั้งที่ติดตั้งเสร็จไว้ให้บริการในตอนแรก Toolwiz Time Freeze ไม่ได้ให้ซอฟต์แวร์ควบคุมรวมศูนย์กลางแบบโปรแกรมอื่นประเภทเดียวกันนี้ เราจะต้องทำการเดินไปปลด Lock ที่หน้าเครื่อง Windows ทีละเครื่องเอง แต่อย่างไรก็ตาม Toolwiz Time Freeze ก็ให้คำสั่งรันแบบ command line มาด้วย ผมจึงลองเสนอไอเดีย วิธีใช้ linux ubuntu ในการควบคุมไม่ต้องเดินไปทำหน้าเครื่อง นั่นคือ ใช้คำสั่ง…

วิธีตรวจสอบรุ่นของ CPU ว่าสามารถใช้งาน Tensorflow ได้หรือไม่

ปัญหา สร้างเครื่องบน VMWare ESXi รุ่นล่าสุดก็แล้ว ลงเป็น Windows Server 2016 DataCenter ก็แล้ว ตาม Spec ของ Tensorflow (Version ล่าสุด 1.12) บอกว่า ใช้ Python 3.6 ก็ลงแล้ว (ยังใช้กับตัวล่าสุด 3.7 ไม่ได้)  ติดตั้ง Tensorflow ก็ลงตามปรกติ ก็สำเร็จเรียบร้อยดี แต่พอลอง import ปรากฏว่าเกิด Error “Failed to load the native TensorFlow runtime.” ทั้ง…