Firebase #01 สวัสดีชาวโลก

เริ่มต้นใช้งาน Google Firebase เพื่อเป็น Real-Time Database บทความนี้ จะแสดงให้เห็นวิธีการเริ่มใช้งาน Firebase แบบ Web App แล้วสร้าง Webpage ง่ายๆ เพื่อไปเรียกข้อมูลจาก Firebase มาแสดง ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ Login ด้วย Google Account แล้วไปที่ https://console.firebase.google.com แล้วคลิก Create New Project ตั้งชื่อโปรเจค webdemo01 แล้วเลือก Country เป็น Thailand คลิก Add Firebase to your web…

Cassandra #01 เริ่มต้นใช้งาน

Cassandra เป็นระบบ Database ที่เหมาะสำหรับการ Scalability และให้ High Availability โดยไปลดประสิทธิภาพ มีความทนทานสูง (Fault Tolerance) โดยสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปๆ (Commodity Hardware) หรือ ใช้งาน Cloud Infrastructure สำหรับงานที่มีความสำคัญได้ (Mission Critical) สามารถกระจายสำเนา (Replication) ข้าม Data Center ได้อีกด้วย [1][3] ในบทความนี้ จะแสดงการติดตั้งบน Ubuntu 16.04 เพียงเครื่องเดียวก่อน และให้เห็นวิธีการติดต่อตัวฐานข้อมูล การส่ง Query เบื้องต้น # echo…

[GAFE] ใช้ Google Forms เพื่อ Upload ไฟล์ได้แล้ว

Google Forms เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบทดสอบที่ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง แต่ที่ผ่านมา ก็มีข้อจำกัดที่ยังด้อยกว่าการสร้าง Web Form นั่นคือ การใช้งาน Google Forms เพื่อ Upload ไฟล์ เช่น แบบฟอร์มการรับสมัคร แล้วต้องการให้ผู้ใช้ ส่งสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย และแล้ว … ปลายปี 2559 Google Forms ก็เพิ่มความสามารถนี้เข้ามา แต่ “ให้ใช้เฉพาะ Google Apps” เท่านั้น หมายความว่า ผู้ที่ใช้ Free Gmail Account จะไม่สามารถใช้งานได้ ขั้นตอนการใช้งาน สร้าง…

JMeter #01: การสร้าง Load Test เบื้องต้น

Apache JMeter เป็น Open Source Software ที่พัฒนาด้วย Java 100% ออกแบบมาใช้สำหรับการทดสอบโหลดของพฤติกรรมการใช้งาน และวัดประสิทธิภาพ เดิมใช้เพื่อทดสอบ Web Application แต่ปัจจุบันสามารถใช้งานทดสอบได้หลากหลายขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม: http://jmeter.apache.org/index.html บทความที่เกี่ยวข้อง: https://sysadmin.psu.ac.th/?s=jmeter ในการใช้งานทั่วไปเบื้องต้น สามารถอ่านได้จาก การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ Server : Apache JMeter บนเครื่อง Windows   การวัดประสิทธิภาพ (Performance Test) [1] แบ่งออกเป็น Performance Testing Load Testing Stress Testing ในที่นี้จะใช้ JMeter ในการทำ…

Private Cloud with Juju and LXD Workshop

::Juju:: Juju #01 เริ่มต้นใช้งาน Juju Juju #02 วิธีติดตั้ง WordPress Juju #03 วิธีสร้าง Load Balance MySQL Juju #04 วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB Juju #05 วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master Juju #06 เชื่อม MySQL Master-Master เข้ากับ HAProxy Juju #07 กระจายโหลดข้ามเครื่อง…

Juju #07 – กระจายโหลดข้ามเครื่อง

ที่ผ่านมา เป็นการติดตั้ง Juju ซึ่งเบื้องหลังคือ LXD Container แต่ทั้งหมดยังอยู่บนเครื่องเดียวกัน ภาพต่อไปนี้ เป็นการทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ WordPress ซึ่งเป็น Post ที่มีภาพจำนวนมาก และมีขนาดในการ Download ทั้งหมด 5 MB ใช้เวลาประมาณ 1.24 วินาที เมื่อใช้ jMeter ระดมยิงด้วยความเร็ว 100 Connections ต่อ 1 วินาที ต่อเนื่อง 10 วินาที ได้ผลว่า เวลาเฉลี่ยคือ 2.478 วินาที ต่อมาลองเพิ่มจำนวน Container จาก 1…

การตั้งค่า Font เริ่มต้นใน Word ไม่ต้องคอยเปลี่ยนทุกครั้ง

สำหรับท่านที่อาจจะต้องพิมพ์เอกสารราชการบ่อยๆ ซึ่งต้องใช้ TH Sarabun นั้น คงเป็นเรื่องน่าเบื่อที่จะต้องมาคอยเปลี่ยน Font ทุกครั้ง   อันที่จริงแล้ว ใน Microsoft Word 2016 (ล่าสุด ณ ตอนเขียนบทความนี้) ท่านสามามารถบันทึกรูปแบบเริ่มต้นทั้งฟอนต์, ขนาดฟอนต์ รวมทั้งรูปแบบตัวอักษรไว้เป็นค่าเริ่มต้นได้เลย (Overwrite the Normal.dotm template) ด้วยวิธีการต่อไปนี้ครัช   1. เลือก Font ที่จะเป็น Font เริ่มต้น ในตัวอย่างเลือกเป็น TH SarabunPSK ขนาด 16 แล้วก็คลิกตามลูกศรชี้ 2. กดที่…

การสร้างเอกสารด้วย Sphinx

sphinx คือเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเอกสารที่พัฒนาโดย Georg Brandl เดิมที sphinx ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้สร้างเอกสารสำหรับ Python แต่สามารถใช้งานกับภาษาอื่นๆได้เช่นกัน sphinx ใช้ reStructuredText (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reStructuredText ได้ที่ บทความ ก่อนหน้า) ในการกำหนดรูปแบบของเอกสาร และชุดเครื่องมือในการ parsing และ translating เอกสารในรูปแบบ  reStructuredText ไปเป็นรูปแบบที่ต้องการเช่น html หรือ pdf เป็นต้น ในการติดตั้งใช้งาน sphinx นั้นจำเป็นต้องต้องติดตั้ง Python เนื่องจาก sphinx ได้รับการพัฒนาโดยใช้ Python language ทำให้การใช้งาน sphinx ต้องติดตั้ง Python ด้วย…

คู่มือเทคนิคการใช้งาน Function พื้นฐานใน Itextsharp สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 2

บทความนี้ผู้เขียนจะพูดถึงส่วนที่มีการทำงานในลักษณะคล้ายกับ Containner แต่ก่อนจะเริ่มเนื้อหาในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่สามารถอ่านบทความ ตอนที่ 1 เพื่อความเข้าใจต่อเนื่องกันนะครับ ส่วนผู้ที่อ่านบทความก่อนหน้านี้ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่ผู้เขียนจะไปพูดถึงส่วนของการเขียนโปรแกรมนั้น ผู้เขียนอยากอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้เห็นภาพได้ชัดเจนเกี่ยวลักษณะการทำงานของ Containner แบบต่างๆให้ได้ทราบกัน โดยการทำงานของ Itextsharp นั้น เมื่อเราทำการสร้างเอกสารแล้ว เราไม่สามารถเขียนข้อความหรือใส่ข้อมูลต่างๆลงไปได้ในเอกสารโดยตรง แต่เราจะทำผ่านตัว Containner ครับ โดยตัว Containner ที่ Itextsharp ให้มาก็มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานกัน วันนี้เราจะมาทราบกันว่ามีรูปแบบอะไรบ้างที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นครับ รูปตัวอย่างแสดงการทำงานของ Containner จากรูปตัวอย่างที่ผู้เขียนได้วาดไว้นั้น ผู้เขียนขออธิบายกรอบทั้งด้านซ้ายก่อนนะครับ โดยกรอบแต่ละสี จะเป็น Containner แต่ละที่ Itextsharp มีมาให้เราใช้งาน โดยกรอบสีดำนอกสุดนั้น ก็คือ Document…