Firebase #05 Walking with Bootstrap

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการพัฒนา Web UI ที่สวยงาม ง่าย และเป็น Responsive ด้วย Bootstrap Framework Bootstrap คืออะไร เชิญอ่าน   ในการพัฒนา Google Firebase Application ในช่วงแรกๆ ครั้นจะต้อง Deploy ขึ้นไปไว้บน Firebase Hosting ทุกครั้ง ก็คงจะไม่ค่อยสะดวก Firebase ก็มีระบบในการทดสอบใน Localhost โดยใช้คำสั่ง firebase serve ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานได้ที่ http://localhost:5000 ข้อมูลเฉพาะส่วนของ Static เท่านั้นนะครับ ส่วน Database และอื่นๆ…

Firebase #04 Facebook Authentication

จากบทความก่อนหน้า ในเรื่อง Google Firebase … Firebase #01 สวัสดีชาวโลก กล่าวถึงการติดตั้งเบื้องต้น และการทดลองสร้าง Realtime Database Firebase #02 วิธีการสร้าง Web Site บน Firebase Hosting กล่าวถึง การทดลองใช้ Google Firebase เป็น Web Hosting และวิธีการ Deploy ส่งไฟล์ขึ้นไป Firebase #03 วิธีสร้างระบบ Authentication แบบใช้ Email/Password กล่าวถึงการทดลองใช้ Google Firebase โดยต้อง Authentication กับ Email…

GCP #01 วิธีการสร้าง Virtual Machine บน Google Cloud Platform

ขั้นตอน มี Google Account ไปที่ https://console.cloud.google.com/start สำหรับคนที่ใช้ครั้งแรก ควรจะใช้สิทธิ์ Free Trial 300 USD / 12 Month ในการใช้งาน จะต้องมี Billing Account โดยต้องกรอกข้อมูล บัตร Credit/Debit ซึ่งต้องเป็น VISA/MasterCard เท่านั้น และต้องไม่ใช่ Prepaid ด้วย https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/payment-methods#add_a_payment_method เมื่อเสร็จแล้วจะได้ Credit อย่างนี้ ต่อไป สร้าง Virtual Machine กัน ไปที่ เมนู > Cloud…

เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 13 Docker Machine

Docker Machine คือ tool ที่ใช้สำหรับจัดเตรียม (Provision) docker เป็น virtual hosts บน Mac หรือ Windows รวมถึง ติดตั้งเพิ่ม docker บน Native Linux Host ที่มีอยู่แล้วในเครือข่ายของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถจัดเตรียม docker ไปบน cloud providers เช่น Azure, AWS, or Digital Ocean เป็นต้น Docker Machine จัดการ remote docker host…

Ambari #08 ปรับแต่ง pyspark ให้สามารถใช้งาน spark.ml ได้ ด้วย conda package management

เราสามารถใช้งาน Spark ในด้าน Machine Learning ด้วย pyspark แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า python ที่ติดตั้งบน Ubuntu 14.04 นั้น ไม่มี package ที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ numpy, scipy, scikit-learn, matplotlib ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง ก็จะยุ่งยาก เพราะต้อง compile code เองด้วย แต่ปัจจุบัน มีเครื่องมือที่เรียกว่า “conda” ทำหน้าที่ติดตั้ง package ที่ต้องการได้สะดวก ในที่นี้ จะเลือกใช้ python 2.7 และ จะติดตั้งลงไปใน /opt/conda…

Ambari #07 เปรียบเทียบความเร็วของการ Query ระหว่าง MySQL กับ Hive

จากบทความก่อนหน้า Ambari #05 การดึงข้อมูลเข้าจาก MySQL เข้าสู่ Hive ด้วย Sqoop ได้นำเข้าข้อมูล Mail Log จาก MySQL ซึ่งมีขนาด 27 GB มีข้อมูลประมาณ 12 ล้าน Record ต่อไปจะเปรียบเทียบ การ Query ข้อมูลจาก  Hive ซึ่งทำงานอยู่บน Hadoop Cluster กับ MySQL Server Spec MySQL Server: 1 Node x CPU 40 Core…

Ambari #06 การใช้งาน Zeppelin เพื่อเรียกข้อมูลจาก MySQL

ขั้นตอนการปรับแต่งให้ Zeppelin เชื่อมต่อกับ  MySQL ในที่นี้ จะเชื่อมต่อไปยัง MySQL Server: ที่ your.mysql.server โดยมี Username/Password เป็น root/123456 และจะใช้ Database ชื่อ employees Download https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ จากนั้นให้ Unzip จะได้ไฟล์ mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar (Version อาจจะแตกต่างกัน) แล้วนำไปไว้ใน /usr/hdp/current/spark2-client/jars *** ของทุก Nodes *** จาก Ambari Web UI เลือก Zeppelin Notebook >…

Ambari #05 การดึงข้อมูลเข้าจาก MySQL เข้าสู่ Hive ด้วย Sqoop

Apache Hive เป็นระบบ Data Warehouse ซึ่งสร้างอยู่บน Hadoop ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจุดเด่นคือการใช้คำสั่งภาษา SQL ในการเรียกข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของ Database และไฟล์บน Hadoop ได้ เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ เช่น การเก็บข้อมูลที่ Rotate ออกจากฐานข้อมูลหลักอย่าง MySQL ก็นำมาเก็บไว้ใน MySQL เพื่อใช้วิเคราะห์ต่อไป ในการดึงข้อมูลจาก MySQL จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Full Backup คือการนำข้อมูลทั้งหมดจาก MySQL มาเก็บไว้ใน Apache Hive Incremental Backup…

การลบเมลล์ใน PSU Webmail

เคยเจอปัญหาว่า… มีคนทั้งนอกและในมอ. ส่งเมลล์เช้า @psu.ac.th แต่ไม่ได้รับเมลล์ (ปกติเช็คเมลล์ผ่าน google) เลยลองเข้า https://webmail.psu.ac.th ดูเพื่อที่จะเข้าไปลบเมลล์ เพราะระบบแจ้งว่าพื้นที่เมลล์เต็มแล้ว ก็ทำการลบ(ตามรูป) แต่ก็ไม่เป็นผล เหมือนว่าเมลล์ยังไม่ได้ถูกลบ และพื้นที่เมลล์ก็ยังคงเต็มอยู่เหมือนเดิม มาดูวิธีการลบเมลล์ในกล่อง Inbox กันครับ 1. select all 2. click ปุ่ม Delete 3. แล้วคลิกปุ่ม Expunge อีกครั้ง เมลล์จะถูกลบเป็นหน้าๆ ไป ก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมด 4. Sign Out แล้วทำการ Sign in ใหม่อีกครั้ง 5. พื้นที่เก็บเมลล์ (Quota…