ยกเลิกการใช้งาน Google เป็น POP3 client

  • เนื่องจากอีเมลใหม่เปลี่ยนไปใช้ Microsoft 365 ก็จะลดปัญหาการ Forward ไป Google ได้แล้วดังนั้นจึงต้องยกเลิก pop3 client ที่ตั้งค่าไว้ที่ gmail ตามเอกสารที่ https://sysadmin.psu.ac.th/2022/06/17/gmail-pop3-pop3s-client/
  • เข้าเว็บ https://gmail.com ล็อคอินเข้าระบบให้เรียบร้อย คลิกรูป เฟือง เลือก See all settings
  • ได้หน้า Settings
  • คลิก Accounts and Import จะได้ประมาณในภาพ
  • สังเกตด้านขวาสุดมีคำว่า delete อยู่ให้คลิก delete ได้เลยเพื่อยกเลิกการใช้งาน POP3 client จะได้ดังภาพ แปลว่ายกเลิกการใช้งานเรียบร้อยแล้ว