Tag: shell script

Windows CRLF to Unix LF Issues in Cygwin Shell Script

เมื่อเรารัน shell script ของโปรแกรม Cygwin for Windows ซึ่งมีการเขียนคำสั่งไปตัดเอาข้อความผ่านคำสั่ง (Command Line) ของ Windows มาใส่ในตัวแปรของ shell script เช่น ในตัวอย่างนี้คือคำสั่ง ipconfig เมื่อได้ข้อความที่ต้องการมาเราจะได้ \r แถมมาให้ด้วยต่อท้าย เพราะ Windows style line ending จะมี CRLF (\r\n)  ในขณะที่ Linux style line ending จะมี LF (\n) เท่านั้น น่าแปลกใจมากว่า เราเคยรัน…

date นั้นสำคัญไฉน

ที่ Shell prompt พิมพ์คำสั่ง man date ได้อะไรมาไม่รู้เยอะแยะ… จากคู่มือจะเอารูปแบบวันที่ 12-09-2017 ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องได้แก่ %d %D %e %F %g %G %m %y %Y เป็นต้น ลองส่งคำสั่ง date +”%d-%m-%Y” ได้ผลลัพธ์ 12-09-2017 ตรงตามที่ต้องการ มาเขียนสคริปต์กันหน่อย อยากได้เมื่อวานทำไง วันนี้เล่น tcsh shell สร้างแฟ้ม date.tcsh ด้วย editor ที่ชื่นชอบมีข้อความว่า #!/bin/tcsh -f set tday=`date…

Script สำหรับ หาวันที่ของไฟล์ล่าสุดใน directory

Q: ถ้าจะเขียน คำสั่ง หรือ script บน linux เพื่อหา วันที่ของ file ล่าสุดใน folder ของ user จะเขียนยังไงดี มีไอเดียไหมครับ A: สมมติ folder ของ user คือ /home/user/Documents $ ls -t /home/user/Documents จะได้ไฟล์เรียงตามลำดับวันที่/เวลาของไฟล์ โดยไฟล์ล่าสุดจะโผล่มาเป็นไฟล์แรก ถ้าเราต้องการไฟล์ล่าสุดแค่ไฟล์เดียว ก็สามารถใช้คำสั่ง head -1 เพื่อตัดให้เหลือไฟล์เดียวได้ ก็จะได้คำสั่งเป็น $ ls -t /home/user/Documents |…

Dialog cannot open tty-output

dialog บน Oracle Enterprise Linux และ Ubuntu ไม่เหมือนกัน (ทำไมล่ะ…ไม่ทราบครับ) สร้างสคริปต์ชื่อ file.sh มีข้อความว่า #!/bin/bash FILE=$(dialog –ascii-lines –title “Delete a file” –stdout \ –title “Please choose a file to delete” –fselect /tmp/ 14 48) echo $FILE บน Ubuntu รันได้ผลลัพธ์ แต่บน Oracle Enterprise…

Shell Script : Grouping and Summation

มี Log ขนาดใหญ่ แล้ว ต้องการจะวิเคราะห์ข้อมูลของนาทีที่ผ่านมา เลือกเฉพาะรูปแบบที่ต้องการด้วยคำสั่ง grep ‘Apr 28 10:59’ /var/log/mail.log | grep ‘postfix/qmgr’ |grep ‘nrcpt=’ |grep -v ‘from=<>’ ได้ผลมาประมาณนี้ ต้องการเอาข้อมูล X และ Y จากรูปแบบนี้ from=<X> และ nrcpt=Y ใช้ความรู้จาก Shell Script: Extract exact pattern from string ใช้คำสั่งต่อไปนี้ grep ‘Apr 28 10:59’ /var/log/mail.log…

Shell Script : Extract exact pattern from string

มี string ดังนี้ ในตัวแปร line line=’Apr 18 06:04:57 webmail squirrelmail: Message sent via webmail: by username.s (psu.ac.th) at 41.203.69.5 on 04/17/2015 23:04:57: Message-ID: 98f9739438686e127bcb8547fea7ed82.squirrel@webmail.psu.ac.th Total 9 recipients Message-ID: 98f9739438686e127bcb8547fea7ed82.squirrel@webmail.psu.ac.th’ ต้องการค่าที่อยู่ระหว่าง Total … recipients ใช้คำสั่งนี้ total=$(echo $line | sed -n ‘s/.*Total…

การตรวจสอบสถานะการให้บริการ Web Server ด้วย WGET และสร้าง Shell Script เพื่อตรวจสอบอัตโนมัติ

ขอนำเสนอวิธีการตรวจสอบสถานะการให้บริการด้วยคำสั่ง wget และการสร้าง Shell Script เพื่อให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ การตรวจสอบสถานะการให้บริการด้วย WGET วิธีติดตั้ง wget สำหรับ ubuntu 14.04 สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่ง (โดยปกติจะลงมาให้อยู่แล้ว) # sudo apt-get install -y wget วิธีติดตั้ง wget สำหรับ windows สามารถ Download ได้ที่ http://downloads.sourceforge.net/project/gnuwin32/wget/1.11.4-1/wget-1.11.4-1-setup.exe สามารถเปิด command prompt รันได้ที่ path นี้ (ยกตัวอย่างจาก windows 64 bit) C:\Users\xxx>cd…

เทคนิคการเขียน Shell Script #1

เมื่อต้องการเขียน Shell Script เพื่อรับ Argument และ Option เช่น เขียน myscript.sh ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบ 1) $ sh myscript1.sh myfirstname mylastname 16 2) $ sh myscript2.sh -f myfirstname -l mylastname -a 16 3) $ sh myscript3.sh –firstname myfirstname –lastname mylastname –age 16…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #11

ตั้งแต่ วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1 เป็นต้นมา เป็นการแสดงให้เห็นถึง ปัญหา, การตรวจสอบ, การค้นหา หลังจากเกิดปัญหาแล้วทั้งสิ้น ก็จะเห็นได้ว่า ยุ่งยาก และเป็นเรื่องยากมาก ที่จะค้นหา Backdoor ให้หมด และการจะกำจัดให้หมดนั้นเป็นภาระอย่างมาก ในบทความนี้ จะกล่าวถึง การสำรองข้อมูลไว้ พร้อมๆกับ สามารถตรวจสอบได้ว่า มี Backdoor ใดเกิดขึ้น, มีการแก้ไขไฟล์เพื่อวาง Backdoor ไว้บ้าง, มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ของระบบเป็น Backdoor บ้างหรือไม่ และยังสามารถ กู้ระบบกลับมาได้ แล้วจึงดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกได้ การสำรองข้อมูล หรือการ Backup มี 2 แบบ…