Download multiple files as Zip Archive (Compressed) file in ASP.Net MVC

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการ  download file ครั้งละหลายๆไฟล์ โดยมีการระบุว่าต้องการ   download file ใดบ้าง โดย  ผู้ใช้สามารถกดเลือกได้ทั้งละหลายๆไฟล์ หรือไฟล์เดียว แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยหลังจากที่มีการกดปุ่มแล้วระบบจะทำการ zip ไฟล์รวมเป็น 1 ไฟล์ โดยในบทความนี้จะขอเสนอวิธีการพัฒนาโดยใช้ ASP.NET  ในรูปแบบ MVC ค่ะ     ในส่วนของ java script function DownloadFiles() { var items = []; $(“input:checkbox[name=chkThis]:checked”).each(function () { items.push($(this).val());   });   if (items.length <= 0) { alert(‘กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ Download ด้วยค่ะ/ครับ!!’); } else { $.ajax({ type: ‘POST’, … Read more

การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 4 : การวางแผนงาน)

จาก บทความ “การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 3 : ขั้นตอนการคัดเลือกความต้องการ และความหมายของ State)” ทำให้เราทราบแล้วว่าในรอบการพัฒนา (Sprint) เราจะต้องดำเนินการตามความต้องการ หรือ Backlog item ใดบ้างแล้วนั้น ต่อไปเราจะมาดูเรื่องการกำหนดทรัพยากรบุคคล และมอบหมายงานต่อไป ขั้นตอนการกำหนดทรัพยากรบุคคล ที่จะมาทำโครงการ เป็นขั้นตอนของการสร้าง Team และการเลือกคนเข้ามาอยู่ในทีมนั้นเอง ซึ่งแต่ละโครงการทีมงานอาจจะเป็นคนละคนกันได้ ในการสร้าง Team และกำหนดบุคลากร สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ จาก TFS เลือก หมายเลข 1 ตามรูปที่ 1 รูปที่ 1 ทำการสร้าง Team โดยทำตามขั้นตอนตามรูปที่ 2 รูปที่ 2 จะปรากฎหน้าจอ เพื่อให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล Team ที่จะสร้าง ดังรูปที่ 3 รูปที่ 3 โดย … Read more

เขียน CSS Selectors อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ?

ในการเขียน css selectors นั้น เรารู้ดีว่ามี selectors แบบไหนให้เราเลือกใช้ได้บ้าง และแต่ละแบบนั้นมีวิธีการใช้งานอย่างไร แต่หลายๆ คน อาจไม่รู้ว่าการเขียน selectors ในแต่ละแบบนั้น มันมีผลต่อ performance ด้วย  Web Browsers แบ่ง CSS Rules ออกเป็นกลุ่มๆ เรามาทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานของ web browsers กันก่อน ไม่ว่าเราจะเขียน css rules อย่างไร web browsers จะแบ่ง rules ของเราออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกัน ดังนี้ IDใช้เวลาในการหาน้อยที่สุด Classใช้เวลาในการหามากกว่า ID เล็กน้อย Tagใช้เวลาในการหามากกว่า Class Universalใช้เวลาในการหามาก ซึ่งการจะดูว่า rule นี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนนั้นจะดูจาก “key selector” หรือ selector ที่อยู่ขวาสุดนั่นเอง  กลุ่ม ID … Read more

สร้าง Barcode แบบง่ายๆ ด้วย Word

ถ้าพูดถึงการสร้าง Barcode ในปัจจุบันก็จะมีมากมายหลายวิธี แล้วแต่เราจะเลือกใช้ แต่สำหรับ Blog นี้ผู้เขียนจะขอแนะนำการสร้าง Barcode แบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มโปรแกรมเสริม หรือใช้โปรแกรมอื่นๆ เข้ามาช่วยเลย ขอแค่มี Microsoft Word version 2013 หรือ 2016 ในเครื่อง … เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว 🙂   มาทำความรู้จัก ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) กันหน่อย  ระบบบาร์โค้ด หมายถึงการใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร และประยุกต์ต่อยอด โดยการนำตัวเลขหรือตัวอักษรเหล่านั้นบ่งชี้ไปยังสิ่งต่างๆ เช่น สินค้า (Product), วันหมดอายุ (Expiration date), บุคคล (Person), URL Website เป็นต้น ซึ่งจะมี 2 ประเภทหลักคือ 1 Dimension และแบบ 2 Dimension   *สำหรับคำสั่งในการสร้างบาร์โค้ด DISPLAYBARCODE ใน Blog นี้ที่เราจะพูดถึงนั้น จะรองรับบาร์โค้ดแบบต่างๆ ดังนี้ … Read more

Oracle / PLSQL: LISTAGG Function

LISTAGG เป็นฟังก์ชันการรวมสตริงของ Oracle ที่นำค่าข้อมูลในคอลัมภ์ที่ระบุมาเรียงต่อกัน และดำเนินการจัดเรียงลำดับของข้อมูลที่นำมาต่อกันตามคอลัมภ์ใน order_by_clause ซึ่งฟังก์ชัน LISTAGG สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบดังนี้ Single-set aggregate function : LISTAGG เป็นฟังก์ชันที่ดำเนินการกับข้อมูลแล้วคืนค่ากลับมาเพียงเร็คคอร์ดเดียว Group-set aggregate function : LISTAGG เป็นฟังก์ชันที่ดำเนินการกับข้อมูลและคืนค่ากลับมาหลายเร็คคอร์ดตามกลุ่มที่กำหนดในเงื่อนไข GROUP BY  Analytic function : LISTAGG เป็นฟังก์ชันที่ดำเนินการจัดแยกผลการค้นหาออกเป็นกลุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดใน query_partition_clause Syntax LISTAGG (measure_column [, ‘delimiter’]) WITHIN GROUP (order_by_clause) [OVER (query_partition_clause)] โดยที่  measure_column คือ คอลัมภ์ที่ต้องการนำค่าข้อมูลมาเรียงต่อกัน โดยจะดำเนินเฉพาะค่าที่ไม่เป็น null เท่านั้น delimiter คือ ตัวเลือกที่ให้สามารถระบุตัวคั่นระหว่างค่าข้อมูลที่จะนำมาเรียงต่อกัน order_by_clause คือ ค่าที่นำมาเรียงต่อกันจะเรียงตามค่าในคอลัมภ์ที่กำหนดใน order_by_clause   ตัวอย่างการใช้งาน  สมมติเรามีข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ซึ่งประกอบด้วย 6 ฟิลด์ข้อมูลแสดงดังตัวอย่างด้านล่าง ข้อมูล: ตาราง … Read more