Month: May 2018

การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 3 : ขั้นตอนการคัดเลือกความต้องการ และความหมายของ State)

จากบทความ การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 2 : การบันทึกความต้องการ) ผู้เขียนได้กล่าวถึงการบันทึกความต้องการโดยใช้เครื่องมือ TFS ไปแล้ว สำหรับบทความครั้งนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากรับความต้องการเข้ามา และจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกความต้องการ และการกำหนด State ในเครื่องมือ TFS การคัดเลือก Backlog items (Backlog items) หลังจากขั้นตอนการรวบรวมความต้องการ หรือ Backlog items จากลูกค้ามาแล้วนั้น Backlog items ที่ได้ทุกข้อจะถูกบันทึกเข้าสู่ TFS ซึ่ง Backlog items ที่ได้มาทั้งหมด อาจจะไม่ถูกเลือกให้ดำเนินการ หรือไม่ต้องดำเนินการด้วยเหตุผลต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้จัดโครงการ กับลูกค้า…

Angular : Directives

Directives คือ สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปใน Tag ของ HTML ซึ่งจะไปสร้าง behavior ให้กับ DOM หรือ เปลี่ยนรูป DOM จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Built-in Directive ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วย *ng ที่ Angular มีมาให้ก็จะมีมากมาย อาทิเช่น ng-app : ฺบอกให้ Bootstrap เริ่มทำงาน Angular กับ element ไหน ng-controller : จะใช้ controller จัดการกับ view…

Angular : Data Binding & 2-Way Data Binding

Data Binding เป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Business Logic หรือไฟล์ที่เป็นนามสกุล .ts กับ .html เราจะทดลองสร้างคอมโพเนนท์ใหม่ ชื่อ Calculator ดังภาพที่ 1 ภาพที่ 1 คำสั่งสร้างคอมโพเนนท์ และแก้ไขไฟล์ app.component.html ให้แสดงเฉพาะคอมโพเนนท์ calculator โดยการลบโค้ดทั้งหมดในไฟล์และใส่โค้ดดังภาพที่ 2 ภาพที่ 2 เพิ่ม Tag app-calculator ในไฟล์ calculator.component.html (ภาพที่ 3) เราจะใส่ property binding ใน HTML Tag ให้เป็นไปตามที่เราต้องการโดยการใช้เครื่องหมาย […

Angular with Bootstrap & Component

ในบทความนี้เรานำ Bootstrap มาใช้ในโปรเจค ซึ่ง Bootstrap เป็น CSS Framework ที่ใช้ในการตกแต่งเว็บให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ก่อนอื่นเราต้องติดตั้ง Bootstrap โดยใช้คำสั่ง เปิดไฟล์ angular.json และเพิ่มโค้ดในส่วน styles หลังจากนั้นลองรันแอพ จะเห็นได้ว่า font ของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไป หากต้องการดูว่า Bootstrap 3 ทำอะไรได้บ้าง สามารถดูได้ที่ https://getbootstrap.com/docs/3.3/ ต่อไปเราจะมาดูกันว่าหลังจากรันแอพแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีการโหลดไฟล์ใดบ้าง ไฟล์แรกที่จะถูกเรียกขึ้นมาก็คือ main.ts ในบรรทัดที่ 11 จะมีการเรียกต่อไปยังโมดูลที่ชื่อ AppModule โดยดูจากการ import ด้านบนแล้วโมดูลนี้ก็คือไฟล์ app/app.module ซึ่งอยู่ที่ src…

ระวังการใช้งานบนเครื่องที่ยังเป็น Windows XP จะถูกติดตั้ง Key Logger ระบาดในมหาวิทยาลัย

ช่วง 2-3 วันนี้ ระบบ PSU Webmail ตรวจพบว่า มีบัญชีผู้ใช้อย่างน้อย 3 ราย ถูกใช้งานจากสิงคโปร์ และตุรกี  แล้วส่ง email ออกไปเป็นจำนวนมาก ระบบตรวจจับได้ จึงทำการ Force Reset Password ของระบบ PSU Email บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวอัตโนมัติ IP ที่ใช้งาน PSU Webmail ดังภาพด้านบน ตรวจสอบแล้ว พบว่า มาจาก 202.189.89.116 จากเครือข่ายของ Twentieth Century Fox ที่ ตุรกี 206.189.89.212 จากเครือข่ายของ Twentieth Century…

ปัญหาในการลืมรหัสผ่านจะหมดไปด้วย … LastPass

blog ที่ 3 สำหรับปีนี้ ทางเราขอนำเสนอ แทน แท่น แท๊นนนน Extension ที่ชื่อว่า “LastPass” นั่นเอง ส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยให้ปัญหาการลืม Password ที่เข้าเว็บต่างๆ ทั้งร้อยแปดพันเก้า ที่เราเข้าใช้งานหมดไป ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่า เว็บไซต์ที่เราใช้บริการทั้งหลายทั้งมวลนั้นมีมากมายหลากหลายเหลือเกิน ทั้งงานเอย social เอย หรือแม้แต่จะเป็น ฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนจะต้องมีการสร้าง account เพื่อเข้าไปใช้งานทั้งสิ้น และสิ่งนึงที่เราจะเจอบ่อยๆ ก็คือ website นี้ รหัสผ่านอะไรแล้วน้ออออ !! 55+ อะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมาย ไปดูเจ้าตัว Extension “LastPass” กันเถิดดดด…

รู้จัก Angular กันดีกว่า

Angular เป็น Front-end JavaScript Framework ที่ทำงานบนฝั่ง Client ที่เรานำไปสร้าง Reactive Single Page Applications (SPA) ซึ่งก็คือทุกๆหน้าจะถูกโหลดมารวมอยู่ในหน้าเดียว การคลิ๊กเปลี่ยนหน้าหรือการคลิ๊กปุ่มต่างๆ จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็น Desktop Application ที่ไม่มีการโหลดเปลี่ยนหน้า Angular เป็น Model-View-Controller (MCV) และยังเป็น Model-View-ViewModel (MVVM) อีกด้วย มีการเชื่อมการทำงานระหว่าง JavaScript เข้ากับ DOM Element ของ HTML ใช้การทำงาน client-side template สามารถสร้าง template ไปใส่ไว้ในที่ที่เรากำหนดไว้ได้ และเป็น…

How to install PSU SSL VPN Client ubuntu 18.04

เปิด terminal เริ่มด้วยการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น sudo apt install -y openfortivpn สร้างแฟ้ม /home/username/fortivpn.config มีข้อความว่า host = vpn2.psu.ac.th port = 443 username = PSU Passport Username password = PSU Passport Password trusted-cert = 34df1a6bd3705782fd17152de0c4fe0b3e7f31302cbdcf737b113c17a5b9ff09 สั่งรันคำสั่ง sudo openfortivpn -c fortivpn.config ได้ข้อความประมาณว่า แปลว่าเชื่อมต่อได้แล้ว หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้กด ctrl-c จะได้ข้อความประมาณว่า…

การทดสอบแบบอัตโนมัติ ด้วย Robot framework กับ Selenium Library (ตอนที่ 2 การใช้งาน)

มาลุยกันต่อในตอนที่ 2 กันค่ะ อันดับแรกต้องทำการติดตั้ง Selenium WebDriver กันก่อน สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.seleniumhq.org/download/ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาทำความรู้จักโครงสร้างหลักใน Robot Framework กันค่ะ ในส่วนของ Setting จะเป็นการกำหนด Library ในที่นี้จะใช้ Selenium2Lirary ในส่วนของ Keyword จะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้าง Keyword ของเราขึ้นมาใช้งานเอง ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะในไฟล์นี้เท่านั้น ในส่วนของ Variables คือการกำหนดตัวแปร สำหรับการใช้งาน ในส่วนของ Test Cases คือส่วนของการเขียน Test Cases ซึ่งสิ่งสำคัญในส่วนนี้คือ ชื่อ Test Cases ถ้าไม่มีการตั้งชื่อให้กับ Test Cases…