Download and install Office365

ปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้งาน Office365 ได้แล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ PC (Windows) หรือ Macs สามารถติดตั้งรวมกันได้ 5 เครื่อง Tablets ติดตั้งได้ 5 เครื่อง (Android, iPadOS) โทรศัพท์ ติดตั้งได้ 5 เครื่อง (Android, iOS) email account ภายใต้โดเมน @email.psu.ac.th ขนาด 50GB พื้นที่จัดเก็บข้อมูล One drive ขนาด 5TB สำหรับนักศึกษา สามารถเข้าระบบได้ที่ http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th โดย username จะเป็น [รหัสนักศึกษา]@email.psu.ac.th ยกตัวอย่าง เช่น 62111111111@email.psu.ac.th รหัสผ่านคือรหัสเดียวกับ PSU Passport สำหรับบุคลากร ต้องขอเปิดใช้บริการก่อนที่ https://passport.psu.ac.th หลังจากขอเปิดใช้บริการ ต้องรอ … Read more

สร้าง Barcode แบบง่ายๆ ด้วย Word

ถ้าพูดถึงการสร้าง Barcode ในปัจจุบันก็จะมีมากมายหลายวิธี แล้วแต่เราจะเลือกใช้ แต่สำหรับ Blog นี้ผู้เขียนจะขอแนะนำการสร้าง Barcode แบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มโปรแกรมเสริม หรือใช้โปรแกรมอื่นๆ เข้ามาช่วยเลย ขอแค่มี Microsoft Word version 2013 หรือ 2016 ในเครื่อง … เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว 🙂   มาทำความรู้จัก ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) กันหน่อย  ระบบบาร์โค้ด หมายถึงการใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร และประยุกต์ต่อยอด โดยการนำตัวเลขหรือตัวอักษรเหล่านั้นบ่งชี้ไปยังสิ่งต่างๆ เช่น สินค้า (Product), วันหมดอายุ (Expiration date), บุคคล (Person), URL Website เป็นต้น ซึ่งจะมี 2 ประเภทหลักคือ 1 Dimension และแบบ 2 Dimension   *สำหรับคำสั่งในการสร้างบาร์โค้ด DISPLAYBARCODE ใน Blog นี้ที่เราจะพูดถึงนั้น จะรองรับบาร์โค้ดแบบต่างๆ ดังนี้ … Read more