Google Colab – เมื่องานด้าน Data Science ต้องทำงานร่วมกัน

ก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึง Kaggle Introduction to Kaggle – เรียนรู้การงานด้าน Data Science Kaggle – วิธีการใช้ Logistic Regression บนข้อมูล Iris From LAB to Production – จาก Machine Learning Model สู่ Flask RESTful ในบทความนี้ จะกล่าวถึง Google Colab หรือ ชื่อเต็มคือ Colaboratory ของ Google ซึ่งก็เป็น Jupyter Notebook บน Cloud เช่นกัน แต่มีจุดเด่นเรื่อง การทำงานร่วมกัน ในสไตล์ Google Drive เริ่มต้นใช้งานได้ที่ https://colab.research.google.com/ อันดับแรกคือ ถ้าอยากเรียนรู้เรื่อง Machine Learning และอยากได้ตัวอย่างเจ๋ง … Read more

วิธีการทำ Group ซ้อน Group ให้สามารถส่งผ่านได้ไปถึงสมาชิกระดับล่างสุด ใน Google Groups

มีคำถามมาว่า ใช้ Google Groups เช่น all-staffs ซึ่ง มี สมาชิกในนี้เป็น Google Groups ด้วย ชื่อ faculty01, faculty02, faculty03 แล้ว ภายใต้ faculty01 มี department01, department02 ซึ่ง department01 นั้น จะประกอบด้วย email ของสมาชิก โดยทุก Group ตั้งค่าไว้ว่า ให้เฉพาะ Owner และ Manager เท่านั้นที่มีสิทธิ์ส่ง แล้ว … จะทำอย่างไร ให้เมื่อมีคน (ที่ได้รับอนุญาตให้ส่ง) สมมุติชื่อ somchai.jaidee@gmail.com ส่งเข้า all-staffs@groups.google.com แล้ว ผู้รับ ซึ่งอยู่ใน department01 สามารถรับ email ได้ ??? วิธีการคือ ให้เพิ่ม email … Read more

From LAB to Production – จาก Machine Learning Model สู่ Flask RESTful

จาก Kaggle – วิธีการใช้ Logistic Regression บนข้อมูล Iris เราได้ Model มาแล้ว แต่ จะนำสู่ Production ได้อย่างไร ? ใน Python มี Object Serialization ทำให้สามารถเก็บ Object ที่สร้างขึ้น ไปไว้ในไฟล์ ซึ่ง มีให้ใช้หลายตัว ได้แก่ pickle cpickle joblib มีคนทำการทดสอบความเร็ว พบว่า cpickle เร็วสุด (https://stackoverflow.com/questions/12615525/what-are-the-different-use-cases-of-joblib-versus-pickle) แต่ในที่นี้ จะใช้ joblib เพราะน่าจะเหมาะกับงานที่ต้องมีการ Load Data ขนาดใหญ่ ใช้งานร่วมกันหลาย Process (เท่าที่เข้าใจครับ) การสร้างไฟล์ .pkl บน kaggle ดังนี้ เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ แล้ว กดปุ่ม commit and run … Read more

Kaggle – วิธีการใช้ Logistic Regression บนข้อมูล Iris

ข้อมูล Iris Dataset มักจะใช้ในการเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน เครื่องมือทาง Data Science โดยเฉพาะ Classification เพราะไม่ซับซ้อน มี 4 ฟิลด์ ที่ใช้เป็น Features และมี 1 ฟิลด์ ที่จะเป็น Class (มี 3 Categories) เริ่มจาก New Kernel ในที่นี้ เลือก Notebook จากนั้น เลือก Add Dataset จากที่เค้ามีให้ หรือ จะ Upload ขึ้นไปก็ได้ จากนั้น ข้อมูลของเราจะมาอยู่ที่  ../input/ ในกรณีเรามีไฟล์ ../input/iris.data จาก Code ที่ให้มาในเบื้องต้น ให้กดปุ่ม Shift+Enter หรือ กดเครื่องหมาย Run ด้าน ซ้ายมือ ก็จะได้ผลดังนี้ จากนั้น … Read more

Introduction to Kaggle – เรียนรู้การงานด้าน Data Science

Kaggle เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Predictive Modelling และการแข่งขันด้าน Analytics เพื่อหา Model ที่ดีที่สุดสำหรับ Dataset จากบริษัทและบุคคลทั่วไป [อันนี้ คำอธิบายอย่างเป็นทางการ [1] ] กล่าวให้ง่ายกว่านั้น Kaggle เป็นสนามทดลองสำหรับคนที่อยากจะทำงานด้าน Data Science โดย ไม่ต้องนับ 0 จากการติดตั้ง OS, Software โน่นนี่นั่น, Library ต่างๆ แล้วต้อง Configuration ให้ทำงานร่วมกันได้ อีกทั้ง เพียงแค่ สมัคร หรือ Authentication ด้วย Facebook, Google, Yahoo แล้ว สร้าง Profile ของตัวเอง เป็นอันเรียบร้อย หลังจากนั้น เราจะได้ “Kernel” ซึ่งจริง ๆ ก็คือ Virtual Machine ที่พร้อมใช้งาน … Read more