Create Excel 2007 file using Interop services.

Microsoft Office Interop (Excel Automation)คือ ตัวเลือกอีกทางหนึ่งที่ใช้สำหรับ สร้าง อ่าน เอกสาร Excel (XLS, XLSX, CSV) จากการพัฒนาโดยใช้   C# หรือ VB.NET แต่บทความนี้จะขอยกตัวอย่างการพัฒนาเพื่อสร้างเอกสารโดยใช้ C# ค่ะ Step 1  เปิด Visual Studio File>New>Project เลือก Visual C#> Windows > Select Console Application Step 2  เลือก >> Project Menu >> เลือก Add References >> เลือกที่ Tab COM >> กด “Microsoft Excel 12.0 Object Library”  … Read more

WPF Layout (Part III)

The WPF Viewbox WPF viewbox จะสามารถปรับขนาด/ปรับมิติของ control ของ Windows Presentation Foundation ได้โดยอัตโนมัติ  viewbox และสามารถปรับขนาดของ control เพื่อเติมเต็มพื้นที่ที่มีอยู่ คือจะมีการปรับขนาดของ child ซึ่งเป็น control ที่บรรจุอยู่ใน ViewBox ให้อัตโนมัติ ซึ่งจะมีการปรับพิกัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขนาดเพื่อให้ชุดของพิกัดที่กำหนดเป็นพิกเซลในขนาดดั้งเดิม อะไรคือจุดประสงค์ของ WPF Viewbox? เมื่อไหร่ที่คุณจะใช้มัน? เมื่อคุณพัฒนาโปรแกรม โดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่สามารถรู้ถึงความแน่นอนของ hardware ของระบบที่จะเป็นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแอปพลิเคชันมีไว้เพื่อการใช้งานในระยะยาว คุณไม่สามารถมั่นใจได้เลย   ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือความละเอียดของจอภาพที่แสดงผลการใช้งานของระบบต่างๆ เพราะปีที่แล้วหน้าจออาจจะเป็น ultra-high-resolution ปีต่อมาอาจจะเป็น  low-resolution  monitor  และถ้าคุณได้พัฒนาโปรแกรมโดยคำนึงถึงความละเอียดของหน้าจอของปีที่แล้วไว้ เมื่อมาดูในปีถัดมาในส่วนของหน้าต่างโปรแกรม ปุ่ม และ elements อื่นๆของ GUI ที่ได้พัฒนาไว้ อาจจะมีขนาดที่เล็กมาก จนทำให้เกือบจะใช้ไม่ได้เลย Resize! Viewbox จะปรับความละเอียดของหน้าจอให้อัตโนมัติทุกหน้าจอให้ตามความเหมาะสม แม้ว่าผู้ใช้งานจะปรับให้หน้าต่างโปรแกรมให้มีขนาดใหญ่สุดในหน้าจอที่มีความละเอียดใดๆก็ตาม โดยเมื่อผู้ใช้งานปรับขนาดและสัดส่วนของหน้าต่างโปรแกรม … Read more

WPF Layout (Part II)

Popular layout panels of WPF 1. StackPanel StackPanel ของ WPF เป็น panel ที่เรียบง่ายและมีประโยชน์ในการนำมาใช้งาน โดยรูปแบบการจัดวางของ element ที่เป็น child จะวางอยู่ในรูปแบบซ้อนจากบนลงล่างหรือเรียงไปทางด้านซ้ายไปขวา ขึ้นกับการกำหนดค่าของ orientation StackPanel เหมาะสำหรับการจัดวางในรูปแบบที่มีลักษณะเป็น List โดย ItemsControls ของ WPF ทั้งหมด ที่เป็นลักษณะของ ComboBox, ListBox หรือ Menu จะใช้ StackPanel เพื่อจัดรูปแบบภายในของ Control ตัวมันเอง ดังตัวอย่าง Stack Items horizontally จากภาพตัวอย่างจะแสดงในส่วนของการใช้ horizontal stack panel คือจะประกอบด้วย ปุ่ม “OK” และ ปุ่ม “Cancel” ใน window โดยเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรหรือเปลี่ยนภาษา … Read more

WPF Layout (Part I)

Introduction to WPF Layout การอออกแบบ controls  คือส่วนสำคัญของการออกแบบโปรแกรมที่นำมาใช้งาน การจัดวาง controls ที่มีการกำหนดค่าขนาดของ pixel ของ controls นั้นๆ อาจจะใช้งานได้ดีในกรณีสภาพแวดล้อมที่ถูกจำกัด แต่ในขณะเดียวกันจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นักหากไปแสดงบนหน้าจอที่มีความละเอียดของหน้าจอหรือขนาดของตัวอักษรที่ต่างกันออกไป WPF จึงมีการนำ panel มาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้  โดย panel ที่ใช้ในการจัดวาง Layout มีอยู่ 5 ชนิดที่นิยมใช้การการออกแบบดังนี้ Grid Panel Stack Panel Dock Panel Wrap Panel Canvas Panel Best Practices หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าตำแหน่ง : กรณีที่ต้องการกำหนดตำแหน่งการวาง controls ใน panel ควรใช้ Alignment properties ร่วมกับ Margin เพื่อกำหนดค่าตำแหน่งใน panel แทนการกำหนดเป็นค่าคงที่ในตำแหน่งนั้นๆ หลีกเลี่ยงการกำหนดขนาด : … Read more

Download multiple files as Zip Archive (Compressed) file in ASP.Net MVC

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการ  download file ครั้งละหลายๆไฟล์ โดยมีการระบุว่าต้องการ   download file ใดบ้าง โดย  ผู้ใช้สามารถกดเลือกได้ทั้งละหลายๆไฟล์ หรือไฟล์เดียว แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยหลังจากที่มีการกดปุ่มแล้วระบบจะทำการ zip ไฟล์รวมเป็น 1 ไฟล์ โดยในบทความนี้จะขอเสนอวิธีการพัฒนาโดยใช้ ASP.NET  ในรูปแบบ MVC ค่ะ     ในส่วนของ java script function DownloadFiles() { var items = []; $(“input:checkbox[name=chkThis]:checked”).each(function () { items.push($(this).val());   });   if (items.length <= 0) { alert(‘กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ Download ด้วยค่ะ/ครับ!!’); } else { $.ajax({ type: ‘POST’, … Read more