เขียน CSS Selectors อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ?

ในการเขียน css selectors นั้น เรารู้ดีว่ามี selectors แบบไหนให้เราเลือกใช้ได้บ้าง และแต่ละแบบนั้นมีวิธีการใช้งานอย่างไร แต่หลายๆ คน อาจไม่รู้ว่าการเขียน selectors ในแต่ละแบบนั้น มันมีผลต่อ performance ด้วย  Web Browsers แบ่ง CSS Rules ออกเป็นกลุ่มๆ เรามาทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานของ web browsers กันก่อน ไม่ว่าเราจะเขียน css rules อย่างไร web browsers จะแบ่ง rules ของเราออกเป็น 4 กลุ่ม ด้วยกัน ดังนี้ IDใช้เวลาในการหาน้อยที่สุด Classใช้เวลาในการหามากกว่า ID เล็กน้อย Tagใช้เวลาในการหามากกว่า Class Universalใช้เวลาในการหามาก ซึ่งการจะดูว่า rule นี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนนั้นจะดูจาก “key selector” หรือ selector ที่อยู่ขวาสุดนั่นเอง  กลุ่ม ID … Read more