ประยุกต์ใช้ Dropbox ช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บได้ทุกที่

แนวความคิดนี้จัดทำเพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการดังนี้ คือ สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่ อำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ มีความคล้ายคลึงกับพวก sub version control, github แต่ไม่เหมือน เพราะมีข้อด้อยและข้อดีกว่าดังนี้

ข้อด้อย

– ไม่มีการควบคุมในส่วนของเวอร์ชั่นของโค้ดโปรแกรม

– ไม่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมเป็นทีม อาจจะทำได้แต่ต้องจัดการบริหารให้ดี

ข้อเด่น

– เหมาะสมกับนักพัฒนาคนเดียว การทำงานสะดวกกว่าพวก version control มาก

– ทันทีที่แก้ไขไฟล์ จะอัพเดตไฟล์ทันที

ในการเลือกใช้ Strange Clouds (บริการเก็บไฟล์บนกลุ่มเมฆ)  อย่าง Dropbox มีความเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถติดตั้งได้ทุกระบบปฎิบัติการ แต่ทีจะสาทิตนี้จะใช้เป็น Ubuntu/Linux Mint  ดังมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการติดตั้ง ด้วยคำสั่ง (อ้างอิง: https://www.dropbox.com/install?os=lnx)

32-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -

64-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -

และคำสั่งติดตั้ง

~/.dropbox-dist/dropboxd

3.เพื่อให้สามารถคลิกขวาและอัพโหลด ดาวโหลดไฟล์ได้ ใช้คำสั่งดังนี้ (อ้างอิง:http://maboot.com/sync-folders-to-dropbox-on-ubuntu-with-right-click-context-menu/)

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8

sudo apt-get update

sudo apt-get install dropbox-share

4.แก้ไขไฟล์ apache config ด้วยคำสั่ง sudo gedit  /etc/apache2/sites-available/default

5.เพิ่ม site ให้ Dropbox

<Directory /home/<Username>/Dropbox/YourWebSite >
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

6.ไปที่ /var/www กำหนดกลุ่มให้เว็บไซต์เป็น www-data ด้วยคำสั่ง sudo chown -R <Username>:www-data /var/www/YourWebSite (ถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วให้ข้ามข้อนี้ไป)

7.ทำการสร้างลิงค์ไฟล์ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการสำรองข้อมูล ด้วยคำสั่ง

cd ~/Dropbox
ln -s /var/www/YourWebSite YourWebSite

8.เสร็จแล้ว Dropbox ก็ค่อยๆ อัพโหลดไฟล์ทั้งหมด (อ้างอิงข้อ 5-7:  http://askubuntu.com/questions/240591/install-dropbox-and-set-my-www-folder-as-the-synced-folder-on-the-server)

-==== เครื่องอื่นๆ =======-

หลังจากติดตั้งที่เครื่องหลักแล้ว หากจะต้องการทำที่เครื่องอื่นๆ และให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ทุกที่ ให้ทำซ้ำข้อ 1-3 และทำดังต่อไปนี้

1.ไปที่ /home/<Username>/Dropbox/ กำหนดกลุ่มให้เว็บไซต์เป็น www-data ด้วยคำสั่ง sudo chown -R <Username>:www-data /home/<Username>/Dropbox/YourWebSite

2.แก้ไขไฟล์ apache config ด้วยคำสั่ง sudo gedit  /etc/apache2/sites-available/default ทำการแก้ไขตำแหน่งเว็บไซต์ จาก /var/www เป็น  /home/<Username>/Dropbox/

<Directory /home/<Username>/Dropbox>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

3. sudo service apache2 restart

(อ้างอิงข้อ 2-3: http://www.ajopaul.com/2010/05/01/ubuntu-apache2-change-default-documentroot-varwww/)

สรุปว่าจากการใช้งานอยู่ ยังไม่พบปัญหา สามารถ Sync ไฟล์ได้ทันทีเมื่อแก้ไขไฟล์และเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  และ Dropbox ยังเก็บประวัติการแก้ไข และสามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยลบได้

1 thought on “ประยุกต์ใช้ Dropbox ช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บได้ทุกที่”

Comments are closed.