Day: October 15, 2013

ประยุกต์ใช้ Dropbox ช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บได้ทุกที่

แนวความคิดนี้จัดทำเพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการดังนี้ คือ สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่ อำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ มีความคล้ายคลึงกับพวก sub version control, github แต่ไม่เหมือน เพราะมีข้อด้อยและข้อดีกว่าดังนี้ ข้อด้อย – ไม่มีการควบคุมในส่วนของเวอร์ชั่นของโค้ดโปรแกรม – ไม่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมเป็นทีม อาจจะทำได้แต่ต้องจัดการบริหารให้ดี ข้อเด่น – เหมาะสมกับนักพัฒนาคนเดียว การทำงานสะดวกกว่าพวก version control มาก – ทันทีที่แก้ไขไฟล์ จะอัพเดตไฟล์ทันที ในการเลือกใช้ Strange Clouds (บริการเก็บไฟล์บนกลุ่มเมฆ)  อย่าง Dropbox มีความเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถติดตั้งได้ทุกระบบปฎิบัติการ แต่ทีจะสาทิตนี้จะใช้เป็น Ubuntu/Linux Mint  ดังมีขั้นตอนดังนี้