วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #4

(ตอนนี้ จะเน้นการตรวจสอบ Joomla เป็นหลักครับ) จาก “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #3” ซึ่ง เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีการบุกรุกผ่านช่องโหว่ต่างๆของ Web Server เข้ามาวาง Backdoor หรือไม่ ซึ่ง ตั้งสมมุติฐานว่า Hacker จะเอาไฟล์ .php มาวางไว้ในไดเรคทอรี่ images/stories เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว … ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะ Hacker ต้องคิดต่อไปอีกขั้นหนึ่ง คือ ต้องวางไฟล์ Backdoor ไว้ในที่อื่นๆด้วย รวมถึง พยายามแก้ไขไฟล์ .php ของ Joomla เพื่อไม่ให้ผิดสังเกต และเป็นช่องในการกลับเข้ามาในภายหลัง ในบทความนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงดำเนินการ เพื่อการสืบสวน ค้นหา และทำลาย Backdoor ที่อื่นๆ รวมถึง เสนอแนวทางปฏิบัติ เพื่อผู้ดูแลระบบจะได้ทราบว่า มีไฟล์ใดบ้างที่เปลี่ยนแปลง ในอนาคต ภาพรวมขั้นตอนการปฏิบัติ 1. … Read more

How to: install Owncloud (Easy method)

สำหรับ Ubuntu 12.04 เท่านั้น เปิด terminal พิมพ์คำสั่ง (ไม่ต้องพิมพ์ $) $wget -q -O – http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/Release.key|sudo apt-key add – wget -nv https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/xUbuntu_12.04/Release.key -O Release.key apt-key add – < Release.key ต่อด้วย $sudo sh -c “echo ‘deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/ /’ >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list” sh -c “echo ‘deb http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/xUbuntu_12.04/ /’ >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list” apt-get update apt-get install owncloud ปิดท้าย $sudo apt-get update $sudo … Read more

SQL Server All about DataTime data type

Function GETDATE() AND SYSTEMDATETIME() GETDATE แสดงข้อมูลระดับ miliseconds SYSDATETIME แสดงข้อมูลระดับ nanoseconds. ::select GETDATE() >> “2013-11-14 10:25:24.337” ::select SYSDATETIME() >> “2013-11-14 10:26:14.4002569” การเปรียบเทียบ DataTime data column จะมีปัญหาให้ปวดหัวทุกที่จะทำอย่างไร ถึงจะสะดวกและ Performance ดีที่สุด ตัวอย่างทางเลือกที่ผมใช้งานครับ Convert ให้เป็น INT ไปเลยครับ ดังตัวอย่างนี้ครับ cast(convert(char(8), d.DocCreateDate, 112) as int) between 20130601 and 20131031 GETDATE สามารบวก ลบ วันได้ ::select GETDATE() + 10 >> เป็นการดึงวันที่ปัจจุบันแล้วบวกไปอีก 10 วัน … Read more

ทำไม PSU Webmail ส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ

วันนี้ มีผู้ใช้โทรศัพท์มาสอบถามปัญหา : ทำไมส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าส่งไม่ได้จริงๆ จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ) พบว่า ผู้ใช้ใช้ Firefox ในการใช้งาน PSU Webmail, เมื่อผู้ใช้ Compose จดหมายใหม่ แล้วเลือก Browse เพื่อเลือกไฟล์ นามสกุล .doc แล้วกดปุ่ม Add เพื่อแนบไฟล์ ก็จะได้ผลว่า ระบบมองเป็น text/xml ดังภาพ เป็นผลให้ ระบบกรอง email ทำงานผิดพลาด และไม่ยอมให้ส่ง ทดลองเปลี่ยนไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ ปิด Antivirus แล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม, เปลี่ยนไป Login ด้วย Account อื่นแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม จึงทดลองส่ง … Read more

ทำไมเวลาที่ส่ง email ผ่าน PSU Webmail แล้วมันเพี้ยนจากเวลาจริง

วันนี้ มีผู้ใช้แจ้งว่า ส่ง email จาก PSU Webmail เมื่อเวลา 13:12:18แต่ พอเปิดใน INBOX.Sent พบว่า ส่งเมื่อเวลา  02:13:06 จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ)  ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เวลาของเครื่อง ก็ตรง และถูกต้อง แต่ เวลาที่ปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือ มันเป็นเวลา 02:22 am ดังภาพ  ทดลองส่ง email ถึงตัวเอง ก็พบว่า เป็นเวลา ตรงกับเวลาที่ปรากฏด้านซ้ายมือ ของ PSU Webmail แสดงว่า เป็นปัญหาที่การตั้งค่าของผู้ใช้  จึงไปที่เมนู Options > Personal Information จึงพบว่า Timezone Options ตั้งเป็น America/Boa_Vista ดังภาพ ซึ่งเป็นเวลา GMT -4 ส่วนของไทยเราควรจะเป็น Asia/Bangkok … Read more