เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ start/stop dhcp server ทันทีที่เปิด server

พวกเราที่ใช้งาน ubuntu server และที่ติดตั้ง dhcp server เพื่อทำหน้าที่แจกจ่าย IP Address ให้กับเครื่อง client ก็มักจะเลือกใช้ dhcp server ของ ISC (www.isc.org) ซึ่งก็จะติดตั้งได้ง่ายๆผ่านคำสั่ง apt-get install (ผมละคำว่า sudo ที่ต้องใส่นำหน้าคำสั่งเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ) แต่เดิมใน ubuntu 10.04 จำได้ว่าวิธีติดตั้ง dhcp server ก็จะใช้คำสั่ง apt-get install dhcp3-server แล้วต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็น ubuntu 12.04 วิธีการติดตั้งก็เปลี่ยนไปเป็น apt-get install isc-dhcp-server คราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง คือ พวกเราจะรู้ไม๊ครับว่า หากเราต้องการจะ start หรือ stop dhcp server จะทำอย่างไร และโจทย์ของผมคือ ในการทำ dhcp server ทดสอบผมไม่ต้องการให้ … Read more