วิธีการติดตั้ง OpenVPN 2.3.16 สำหรับ Windows

[Update 16/06/60]

วิธีการติดตั้งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ครับดังนี้ครับ

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง OpenVPN (โปรดเลือกให้ตรงกับ Windows Version ที่ตัวเองใช้อยู่ครับ)

[วิธีดูว่า Windows เป็น Version อะไร]

2014-10-23_205005

[Link สำหรับ Windows XP 32bit]
http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I001-i686.exe

[Link สำหรับ Windows XP 64bit]
http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I001-x86_64.exe

[Link สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/10 32bit]
http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I601-i686.exe

[Link สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/10 64bit]
http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I601-x86_64.exe

2. ทำการติดตั้ง OpenVPN 2.3.16 (ให้รันให้ตรงกับไฟล์ที่โหลดมาครับ สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1 64bit) โดยคลิกขวา Run as Admin ดังรูป (จากนั้น Next ๆ ติดตั้งตามปกติ)


  • ในกรณีที่เป็น Windows 10 (บาง Version) จะติด Windows SmartScreen ดังรูปให้กด More info แล้วเลือก Run anyway ดังรูป

2016-03-23_131341

2016-03-23_131408

3. ดาวน์โหลดไฟล์ Config VPN และ PSU Cert

http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpncer.zip

3.1) แตก Zip File ดังรูป

2014-10-23_205426

3.2) จะได้ไฟล์ 2 ไฟล์ ให้ทำการ copy ไฟล์ดังกล่าวไว้

2014-10-23_205511

3.3) ทำการวางไฟล์ทั้งสองใน c:\Program Files\OpenVPN\config

pic3

4. จากนั้นทำการตั้งค่าให้ Run as Administrator ทุกครั้งที่เปิดใช้ OpenVPN GUI ที่
c:\Program Files\OpenVPN\bin ดังรูป

2016-03-23_132008
หรือสามารถรันตรง ๆ ได้ดังนี้ (ผลเหมือนกัน แต่แนะนำให้ตั้งค่าไว้เลยแบบรูปข้างบน จะได้ไม่ต้องมา Run as administrator ทุกครั้ง เหมือนรูปข้างล่างนี้)

2014-10-23_211144

[TIP]

วิธีการเพิ่ม shotcut ไว้ที่ taskbar บน Windows 8.1

2014-09-19_104434

วิธีการเพิ่ม shotcut ไว้ที่ taskbar บน Windows 10

2016-03-23_132311

วิธี Re-Check ว่าได้  IP VPN แล้วหรือยัง

1. ตรวจสอบโดยเอาเมาส์ไปวางบน icon ดังรูปแล้วสังเกตุเบอร์ IP ในช่อง Assigned IP :

2014-09-19_104905

 

2. เปิด Web Browser พิมพ์ URL : http://server-dev.psu.ac.th/checkipvpn ตรวจสอบว่า IP ตรงกับข้อ 1 หรือไม่ ถ้าตรงแสดงว่าสามารถใช้งาน VPN ได้แล้วครับ

2014-09-19_105017

วิธีตรวจสอบว่าแบบละเอียดว่าโปรแกรมทำงานเป็นปกติหรือไม่

(บางครั้งถึง icon เขียวก็ไม่ได้บอกว่าจะใช้ได้) ถ้าปรากฎข้อความดังภาพแสดงว่าเส้นทางการเชื่อมต่อสมบูรณ์

2014-10-23_210631