โฆษณาคั่นรายการ Mirrors.psu.ac.th

ปัจจุบัน http://mirrors.psu.ac.th เป็น Mirrors ของ Distro ต่อไปนี้ archlinux centos fedora-epel จาก http://fedoraproject.org/wiki/EPEL repoforge จาก http://repoforge.org/use/ debian debian-backports debian-cd debian-multimedia debian-security debian-volatile freebsd gentoo knoppix knoppix-dvd linuxmint-packages linuxmint-iso openbsd opensuse oraclelinux pclinuxos slackware ubuntu medibuntu ubuntu-cdimages ubuntu-releases Mirror site สำหรับ Software สำหรับ Ubuntu/ Linux Mint  เช่น PPAs libreoffice โดย mirror จาก PPA sites ที่ http://www.ubuntuupdates.org/ppa/libreoffice mozilla-security … Read more