Day: October 29, 2013

Configuration Tomcat 7+ IIS 7 เพื่อสร้างเวบไซต์ด้วย JSP และ PHP

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแชร์ในส่วนของการนำ Tomcat 7 รันคู่กับ IIS7 นะครับ ใน Window Server ให้ติดตั้ง .Net Framework 3.5 ขึ้นไปครับ ส่วนของ Tomcat 7 1. เข้าไปดาวน์โหลด Tomcat 7 ที่ http://tomcat.apache.org/download-70.cgi เลือกในส่วนของ Core: 32-bit/64-bit Windows Service Installer เพื่อความสะดวกในการติดตั้งครับ   รูปที่ 1 แสดง Status ของ Tomcat Server 7 2. เมื่อทดลองรันที่หน้า Web Browser จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ครับ…

Workshop “PSU12-Sritrang Server for Cloning PC”

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PSU12-Sritrang Server for Cloning PC” วันที่ 8 พ.ย. 56 เวลา 09.00-16.00น. ที่ห้อง Training Room ชั้น 3 ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ เหตุผล 1.เพื่อเผยแพร่เทคนิคในการ Cloning PC ในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยชุดโปรแกรมชื่อว่า PSU12-Sritrang ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็น server ที่ทำจาก Linux Ubuntu Server และเขียนโปรแกรมเพิ่มเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ สะดวก…