วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #7

คราวนี้ เป็นการตรวจสอบ ที่เป็น Windows Server 2008 32bit ที่ใช้ IIS6 เป็น Web Server และใช้ PHP 5.2.17  เครื่องของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง ถูก Google Webmaster Tools ตรวจพบว่า เครื่องดังกล่าวน่าจะโดน Hack และมีการวาง Backdoor เอาไว้ เบื้องต้น พบว่า เครื่องนี้ ใช้ Joomla และรายงานของ Google ก็บอกไฟล์ปัญหา เป็น php ใน images/stories จึง เริ่มจากทำตาม วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #3 แต่ ต้องเปลี่ยนไปใช้คำสั่งบน PowerShell แทนที่จะเป็น Shell Script อย่างเดิม พื้นที่ Document Root อยู่ที่ … Read more

Putty + Xming = Xwindows

สำหรับผู้ใช้งานวินโดวส์ อยากใช้บางโปรแกรมของ Xwindows แต่ไม่อยากเดินไป Log In หน้า Console ต้องมี putty และ xming โหลดที่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/putty สำหรับ 32-bit https://blog.splunk.net/wp/64bit-putty/ สำหรับ 64-bit ftp://ftp.psu.ac.th/pub/xming/ อันนี้ไม่มีแยก โหลดโปรแกรมทั้งสองมาติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อย (next tech) สำหรับ putty สามารถโหลด putty.exe มาไฟล์เดียวก็ได้ เปิด putty และ xming สำหรับ xming เปิดแล้วโปรแกรมจะไปอยู่ที่ Task Bar ที่ Putty ในหัวข้อ Connection -> SSH -> X11 เลือกหัวข้อ Enable X11 forwarding กลับมาหน้า Session ในช่อง Saved Sessions … Read more

Windows – วิธีการ Activate Windows สำหรับห้องปฎิบัติการ

สวัสดีครับ ในกรณีที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows สำหรับห้องปฎิบัติการ และต้องการลงทะเบียน Windows License สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการใช้ KMS Keys สามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งค่า DNS suffixes ในระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ ในหน้าต่าง command prompt ไดเร็กทอรีปัจจุบันอยู่ที่ C:\Windows\System32 พิมพ์คำสั่ง cscript slmgr.vbs /skms kms1.psu.ac.th  กดปุ่ม Enter พิมพ์คำสั่ง cscript slmgr.vbs /ato จบกระบวนการลงทะเบียน Windows activation.

Windows – ผู้ใช้ Windows 8 มีเฮ Critical Update Patch

ผู้ใช้ Windows 8 และ Windows อื่นๆ เตรียมตัวรับ Critical Updates Patch Tuesday, Nov. 13, 2012 สำหรับ Windows 8 น่าจะเป็น Patch แรกๆหลังวางขาย… มาเร็วจริงๆ ดีใจจัง… ^_^

Windows – วิธีการถอน Windows Key ลิขสิทธิ์ประจำเครื่อง

หากท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook พร้อม OS Windows License ถูกต้อง ซึ่งจะมีแผ่นสติกเกอร์แปะติดหน้า-หลังเครื่อง ซึ่งจะมีรหัสแสดง 25 ตัวเลขดังนี้ XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ในกรณีที่ต้องการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเปลี่ยนเครื่องโดยต้องการใช้ Windows License ตัวเดิม สามารถทำการถอดถอน Windows Product Key ก่อนโดยทำดังนี้ ในระบบปฎิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม command prompt ด้วยวิธีการกด Start > Run พิมพ์คำสั่ง cmd และคลิกเมาส์ขวามือเลือก “Run as Administrator“ พิมพ์คำสั่ง slmgr /dlv รอจนปรากฎหน้าต่าง “Windows Script Host” ให้สังเกตุหาบรรทัดข้อความ Activation ID: พิมพ์คำสั่ง slmrg /upk “ตามด้วยรหัส Activation ID” … Read more