การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server

“เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครื่องสามารถใช้งาน IPv6 ได้แล้ว และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า Server ก็ให้บริการ IPv6” วิธีการตรวจสอบ Client สำหรับวิธีตรวจสอบ Client ให้เข้า Web Site http://ipv6-test.com จากนั้นสังเกตุดังรูป Native IPv6 หมายความว่าสามารถสื่อสารจากต้นทาง กลางทาง ปลายทางด้วย IPv6 ทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่าน IPv4 เลย (ต้นทาง ปลายทางไม่จำเป็นต้องมี IPv4 เลยก็ได้) Fallback คือการที่ Web Browser ที่ใช้อยู่สามารถกลับมาใช้ IPv4 ในการเชื่อมต่อได้ในกรณีที่ Web ปลายทางไม่มี IPv6 ค่าดังกล่าวเป็นการบอกว่าสามารถเชื่อมต่อ DNS ด้วย IPv4 หรือ IPv6 และสามารถ resolve IPv4 หรือ IPv6 ได้ วิธีการตรวจสอบ Server สำหรับการตรวจสอบ Server ให้เข้า http://ipv6-test.com/validate.php จะได้ดังรูป … Read more

วิธีแก้ปัญหาวินโดวส์บูตไม่ได้หลังจาก resize

ผมต้องการขยายเนื้อที่ (resize) ให้กับ Windows โดยมีพื้นที่ data (linux partition EXT4) อยู่ที่ partition ที่ 1 และ Windows 8.1 อยู่ที่ partition ที่ 2 ผมจึงต้องการไปดึงส่วนท้ายของ partition ที่ 1 มาเพิ่มให้กับ Windows วิธีทำก็คือ ผมก็ resize เนื้อที่ partition ที่ 1 ให้เล็กลง 25 GB จากนั้นผมก็ resize เนื้อที่ partition ที่ 2 ขยายไปทางซ้ายเพื่อเอาพื้นที่ว่างที่ได้มารวมกับเนื้อที่ Windows เดิม จากนั้นทำการ save ในระหว่างนั้นมีคำแนะนำโผล่ขึ้นมาว่า ระวังนะการทำอย่างนี้ใน partition ที่มีส่วนที่เป็น boot ของ Windows จะเสียหายและจะต้องซ่อมแซมเป็นนะ … Read more

How to use bitlocker?

หลังจาก Truecrypt ไม่ปลอดภัย ? คนความลับเยอะจะใช้อะไรเข้ารหัส HDD กันดี ทางเลือกหนึ่งคือใช้ bitlocker ที่มาพร้อมกับ Windows 7/8/8.1/10 (รุ่น Professional, Enterprise, Education, Enterprise LTSB เท่านั้น) และ Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/(2016?) เพื่อความสะดวกจึงสร้าง Virtual Hard Disk ดังนี้ เปิด Disk Management (Start > RUN > diskmgmt.msc) จะได้ Disk Management คลิกที่เมนู Action เลือก Create VHD จะได้หน้าต่าง Create and Attach Virtual Hard Disk เลือกที่เก็บ ขนาดและชนิดได้ตามชอบใจ VHD และ … Read more

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #15

จาก วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #7 : การตรวจสอบ Windows Server ที่ถูก Hack ด้วย PowerShell ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบ Windows Server ซึ่งโดนเจาะด้วยช่องโหว่ JCE ของ Joomla ก็มีคนถามว่า จะมีกระบวนการแก้ไขป้องกัน เหมือนกับที่ทำกับ Apache ซึ่งแสดงใน วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #12 : เทคนิคการตั้งค่า Apache Web Server เพื่อให้ปลอดภัยจากช่องโหว่ ตอนนี้มีคำตอบแล้วครับ เทคนิคนี้ ใช้ผ่าน Internet Information Services (IIS) Manager โดยการแก้ไข Request Filtering ในระดับ Web Server เลย โดยดำเนินการตามวิธีการต่อไปนี้ เรียก Command ด้วย การกดปุ่ม Windows + R แล้ว พิมพ์ … Read more

Error 0x8007232b or 0x8007007B occurs when you try to activate Windows

ตรวจสอบว่าแจ้ง IP address แล้วหรือไม่ หากยังไม่ด้แจ้งมาสามารถแจ้งได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/complains ตั้งค่า DNS Suffix แล้วหรือไม่ ให้ตั้งค่า DNS Suffix ว่า psu.ac.th หากมีหลายโดเมนก็ให้ psu.ac.th เป็นอันแรก ตั้ง Time zone เป็น GMT+7 แล้วหรือไม่ รอให้มัน activate เองซึ่งปกติจะ activate เองอัตโนมัติทันทีเมื่อข้อ 1-3 ผ่านหมดแล้ว กรณีที่รอหลายวันแล้ว (เกิน 7 วัน) มันก็ยังไม่ activate ให้ตรวจสอบตามข้อถัดไป เปิด cmd ด้วยสิทธิ์ของผู้ใช้ในกลุ่ม administrators ping kms1.psu.ac.th ต้องได้ผลลัพธ์ว่า Pinging kms1.psu.ac.th [192.168.102.167] with 32 bytes of data: Reply from … Read more