Tag: Joomla

การเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย Joomla

อยาก  Login ด้วย OAuth2 กับ Joomla ต้องทำอย่างไร              สำหรับตัวอย่างนี้จะทำการติดตั้งบน Joomla 3.9.3 ผ่าน Plugin MiniOrange OAuth Client หลังจากติดตั้ง Joomla เสร็จ เข้าหน้า Administrator แล้วทำการกด Install เพื่อเข้าไปยังหน้าติดตั้ง Extension เพิ่มเติม หลังจากนั้นกด Add Install from Web ค้นหาชื่อ oauth ติดตั้ง miniOrange OAuth…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #15

จาก วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #7 : การตรวจสอบ Windows Server ที่ถูก Hack ด้วย PowerShell ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบ Windows Server ซึ่งโดนเจาะด้วยช่องโหว่ JCE ของ Joomla ก็มีคนถามว่า จะมีกระบวนการแก้ไขป้องกัน เหมือนกับที่ทำกับ Apache ซึ่งแสดงใน วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #12 : เทคนิคการตั้งค่า Apache Web Server เพื่อให้ปลอดภัยจากช่องโหว่ ตอนนี้มีคำตอบแล้วครับ เทคนิคนี้ ใช้ผ่าน Internet Information Services (IIS) Manager โดยการแก้ไข Request…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #12

บทความนี้ จะกล่าวถึง วิธีการปิดช่องโหว่ของ Apache ที่ให้บริการ Web Hosting เลย เผื่อมีผู้ใช้ ติดตั้ง Joomla และมี JCE รุ่นที่มีช่องโหว่ จะได้ไม่สร้างปัญหา และ แนะนำวิธีสำหรับผู้พัฒนาเวปไซต์เองด้วย ที่เปิดให้มีการ Upload ไฟล์โดยผู้ใช้ผ่านทาง Web ด้วย … เพราะหน้าที่นี้ ควรเป็นของ Web Server Administrator ไม่ใช่ของ Web Master หรือ Web Author ครับ จากปัญหาช่องโหว่ของ JCE Exploited ของ Joomla…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #11

ตั้งแต่ วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1 เป็นต้นมา เป็นการแสดงให้เห็นถึง ปัญหา, การตรวจสอบ, การค้นหา หลังจากเกิดปัญหาแล้วทั้งสิ้น ก็จะเห็นได้ว่า ยุ่งยาก และเป็นเรื่องยากมาก ที่จะค้นหา Backdoor ให้หมด และการจะกำจัดให้หมดนั้นเป็นภาระอย่างมาก ในบทความนี้ จะกล่าวถึง การสำรองข้อมูลไว้ พร้อมๆกับ สามารถตรวจสอบได้ว่า มี Backdoor ใดเกิดขึ้น, มีการแก้ไขไฟล์เพื่อวาง Backdoor ไว้บ้าง, มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ของระบบเป็น Backdoor บ้างหรือไม่ และยังสามารถ กู้ระบบกลับมาได้ แล้วจึงดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกได้ การสำรองข้อมูล หรือการ Backup มี 2 แบบ…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #8

ได้รับข้อร้องเรียนจาก Google Webmaster Tools ว่า มีเครื่องภายในมหาวิทยาลัย พยายามโจมตี เครือข่ายภายนอก และทาง Firewall ของมหาวิทยาลัย ได้ทำการปิดกั้น การเข้าออก ของเครื่องดังกล่าวแล้ว จึงเข้าตรวจสอบ  ขั้นตอนการตรวจสอบ  1. เบื้องต้น พบว่าเป็น  Ubuntu 8.04.4 LTS 2. ตรวจสอบ ทำให้ทราบว่า Web User ใดที่สั่งให้ httpd ทำงาน ด้วยคำสั่ง  ps aux |grep http  ผลคือ  nobody   31159  0.0  1.5…