สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM ตอนที่ 2 add one-context

เป็นขั้นตอนติดตั้ง one-context ต่อจากตอนที่แล้ว

ขั้นตอน

 1. คำสั่ง sudo su – และ คำสั่ง 

wget https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v5.12.0.2/one-context_5.12.0.2-1.deb

 1. ลบ cloud-init ด้วยคำสั่ง apt-get purge -y cloud-init
  ติดตั้งด้วยคำสั่ง dpkg -i one-context_*deb || apt-get install -fy
 2. เมื่อเสร็จ ให้ออกจาก web console และ คลิก Power off hard
 3. เอา CD-ROM ออก
 4. เมื่อถึงตรงนี้ VM นี้ก็พร้อมใช้เป็นต้นแบบในครั้งต่อไปได้ เราจึง Save as Template สมมติให้ชื่อว่า ubuntu-server-20.04
 5. ปรับแต่ VM Template เพื่อเติมสิ่งที่เกี่ยวกับ Context โดยคลิกปุ่ม Update
 6. คลิกที่ Context และ คลิกที่ตัวเลือกทุกอัน
 7. ใส่ Custom vars คือ SET_HOSTNAME, USERNAME และ PASSWORD
 8. ตอนนี้ VM Template นี้ ก็พร้อมใช้งาน เพื่อสร้าง VM ใหม่อันต่อไป โดยจะคลิกที่คำว่า Instantiate ก็ได้
 9. เลือกได้ว่าจะให้สร้างทีละกี่ instances ส่วนชื่อให้ละไว้ไม่ต้องใส่ก็ได้
 10. จะได้ชื่อจาก ชื่อ VM Template และต่อท้ายด้วย VMID
 11. คลิกที่ web console เพื่อเข้าไปใช้งาน VM
 12. จะได้หน้านี้
 13. ทดสอบ login ด้วย username ชื่อ papa ตามที่เราตั้งใน Context
 14. หน้า Dashboard หลังจากที่เราสร้างเสร็จ 1 ตัว
 15. หากเข้าหน้าเว็บ Sunstone ไม่ได้เพราะลืม password ของ username oneadmin ดูที่นี่
 16. ถึงตรงนี้ เราควรจะ ssh จาก ubuntu desktop เข้าไปยัง VM ได้ แต่หากเราไม่สามารถ ssh เข้าไปยัง VM เพราะว่า ssh host key ไม่มีเนื่องจากข้อผิดพลาดในขั้นตอนติดตั้ง Ubuntu server ให้สร้างด้วยคำสั่ง ssh-keygen -A ในเครื่อง VM แล้ววนกลับไปสร้าง VM Template ใหม่ 

ในตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้ง CMS Web Site เพื่อใช้ในการทดสอบการให้บริการ TCP port 80 ผ่าน HAPROXY ของเครื่อง ubuntu desktop