วิธีซ่อนเวอร์ชัน Apache และ Linux (Ubuntu/Debian) OS จากส่วนหัว HTTP Headers

How to Hide Your Apache Version and Linux (Ubuntu/Debian) OS From HTTP Headers ด้วย (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Guideline) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สำหรับการใช้งาน HTTP Response headers* ถูกใช้เพื่อส่งต่อนโยบายความปลอดภัยไปยังเบราเซอร์  ทำให้การเปิดเว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกำหนดให้ Server Type ไม่แสดงข้อมูล เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและรุ่นของโปรแกรมเว็บไซต์ ที่ส่งผ่าน HTTP Response headers ที่ใช้งานผ่าน Apache2 เวอร์ที่สูงกว่า 2.4.8 มีวิธีซ่อนเวอร์ชัน Apache และ Linux (Ubuntu/Debian) OS จากส่วนหัว HTTP Headers ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 … Read more

A Testing Virtual Data Center with OpenNebula miniONE on KVM

โน้ตบุ๊ค HP รุ่น 6450b มีหน่วยความจำ 4 GB ผมเอามาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับรัน Virtual Machine (VM) ผมใช้ทดสอบติดตั้ง server หรือ services ต่าง ๆ เช่น Ubuntu server ทำงานเป็น web server เป็นต้น ผมอยากจะเรียกว่า Mobile Virtual Data Center ครับ โดยที่ผมนำซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า OpenNebula มาใช้ ตัวนี้ใช้ทำเป็น Virtual Data Center ขนาดใหญ่ได้เลยหากมี Hardware สเปคสูง ๆ สร้าง VM ให้บริการได้จริง เค้ามีซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องเดียว (Test Drive) เรียกว่า OpenNebula miniONE ให้ใช้ น่าจะนำมาลงโน้ตบุ๊คได้ จึงได้ทดลองดู พบว่าใช้ได้จริง สิ่งที่ทำมีดังนี้ … Read more

ติดตั้ง haproxy บน Ubuntu Desktop

เป็นขั้นตอนที่ทำขึ้น เพื่อทำการ redirect port 80 เข้าไปยัง web server ใน VM (OpenNebula miniONE on KVM) ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่อง Ubuntu Desktop ในตัวอย่างนี้ Ubuntu Desktop มี IP 192.168.1.70 และ VM มี IP 172.16.100.3 ขั้นตอน เปิด Terminal และติดตั้ง haproxy ด้วยคำสั่ง sudo apt install haproxy เข้าทำงานสิทธิ root ด้วยคำสั่ง sudo  su  –และไปในไดเรกทอรี cd  /etc/haproxyเก็บสำรองไฟล์ config ไว้ก่อน ด้วย cp  haproxy.cfg  haproxy.cfg.origเข้าไปแก้ไขไฟล์ vi  haproxy.cfg เพิ่มบรรทัดเหล่านี้ … Read more

ติดตั้ง CMSimple version 5.3 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็น CMS Web Server อย่างง่าย ไม่มี database ติดตั้งลงใน OS ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ที่ได้ติดตั้ง apache2 web server (เปิด port 80) พร้อม php ไว้แล้วด้วยคำสั่ง sudo apt install apache2 php php-xml ขั้นตอน ไปที่เครื่อง Ubuntu Desktop ของเรา เข้าเว็บเบราว์เซอร์ OpenNebula Sunstone และเปิด VM ที่เป็น Ubuntu Server (สมมติว่า VM มี IP 172.16.100.3) เปิดเพจของ CMSimple ดาวน์โหลด CMSimple_5-3.zip ใช้คำสั่ง scp คัดลอกไฟล์ไปไว้ใน VMscp … Read more

สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM ตอนที่ 2 add one-context

เป็นขั้นตอนติดตั้ง one-context ต่อจากตอนที่แล้ว ขั้นตอน คำสั่ง sudo su – และ คำสั่ง  wget https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v5.12.0.2/one-context_5.12.0.2-1.deb ลบ cloud-init ด้วยคำสั่ง apt-get purge -y cloud-initติดตั้งด้วยคำสั่ง dpkg -i one-context_*deb || apt-get install -fy เมื่อเสร็จ ให้ออกจาก web console และ คลิก Power off hard เอา CD-ROM ออก เมื่อถึงตรงนี้ VM นี้ก็พร้อมใช้เป็นต้นแบบในครั้งต่อไปได้ เราจึง Save as Template สมมติให้ชื่อว่า ubuntu-server-20.04 ปรับแต่ VM Template เพื่อเติมสิ่งที่เกี่ยวกับ Context โดยคลิกปุ่ม Update คลิกที่ … Read more