ติดตั้ง OpenNebula miniONE on KVM

เป็นวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับสร้าง VM โดยเลือกใช้โปรแกรมชื่อ OpenNebula miniONE ซึ่งจะมีตัวเลือกว่า จะติดตั้งเพื่อใช้งานกับ Hypervisor ชนิดใด เช่น KVM, vCenter, LXD หรือ Firecracker เป็นต้น ในที่นี้เลือก KVM ขั้นตอน หลังจากเปิดเข้าใช้งาน Ubuntu Desktop เราจะต้องใช้ Terminal เพื่อทำคำสั่งต่าง ๆ โดยคลิกที่ไอคอน 9 จุด แล้วเลือก All ให้แสดงทุกโปรแกรม และเลือก Terminal ติดต้้ง openssh-server หากยังไม่ได้ติดตั้ง ด้วยคำสั่ง sudo apt install openssh-server พักหน้าต่าง Terminal ไว้ก่อน ตอนนีัเราจะไปดาวน์โหลด Opennebula miniONE โดยคลิกเปิดเบราว์เซอร์ Firefox และค้นหาคำว่า opennebula คลิกเลือก miniONE on … Read more

ติดตั้ง Ubuntu Desktop 20.04

ขอแนะนำวิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop เพื่อเตรียมใช้เล่าเรื่องราวในตอนต่อ ๆ ไป เพื่อให้เห็นภาพว่า เราสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่เป็น Graphic User Interface ได้อย่างง่าย ๆ เลือก minimal installation ให้มีแค่ Firefox Web Browser ขั้นตอน นำ USB Drive ที่มี Ubuntu Desktop ไป Boot ที่โน้ตบุ๊ค หน้าต่างแรก จะมีคำถามให้เลือก เลือก Install Ubuntu ค่า Keyboard layout ใช้ค่า default คือ English  จะเลือกติดตั้งแบบ Minimal installation เครื่องนี้พร้อมให้ล้างฮาร์ดดิสก์ได้ ก็จะเลือก Erase disk and install Ubuntu กด … Read more