จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools(5-9)

Forms + Power Automate (Flow) + Excel with Pivot Table + SharePoint Site Page ความเดิมตอนที่แล้ว แสดงขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools(1-4) แสดงขั้นตอนที่ 5 ถึง ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 5 สร้าง หน้า Dashboard จัดรูปแบบและดึงข้อมูลจาก Pivot Table ในชี้ต Sheet2 โดยเทคนิคอ้างอิงชื่อเซล 5.1 ใช้ชี้ต ชื่อ Main สร้างข้อความตามต้องการ 5.2 ต่อไปเราจะดึงข้อมูลมาไว้ใน เซล ต่าง ๆ แล้วจะ รวมบริการวิชาการในเซล D17 ได้ … Read more

จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools(1-4)

Forms + Power Automate (Flow) + Excel with Pivot Table + SharePoint Site Page แสดงขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Form กรอกข้อมูล ด้วย Microsoft Forms 1.1 คลิกที่ จุด 9 จุด มุมบนซ้าย 1.2 คลิกที่ไอคอน Forms 1.3 คลิก New Form และสร้างจากฟอร์มเปล่า 1.4 ตัวอย่างฟอร์มที่สร้างด้วย Microsoft Forms ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Excel file จาก Form ที่สร้างเสร็จและทดสอบป้อนข้อมูลสัก 1 รายการแล้ว … Read more

จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools

Forms + Power Automate (Flow) + Excel with Pivot Table + SharePoint Site Page การใช้งาน Microsoft จะมี Tools ต่าง ๆ ให้เราประกอบกันเข้าเพื่อการทำงาน เช่น เราสามารถสร้าง Site Page (คือเว็บเพจ) และดึงข้อมูลจากชี้ตใน Excel File มาแสดงเป็นข้อมูลในหน้าเว็บเพจ เพื่อจัดทำ Dashboard นำเสนอข้อมูล ตัวอย่างเช่นhttps://emailpsuac.sharepoint.com/sites/DIIS/ISO/SERVICES/SitePages/MSDdata.aspx จากรูปภาพตัวอย่างด้านบน ที่เห็นการจัดหัวเรื่อง จัดวางข้อความเหล่านี้เราต้องออกแบบเองนะ แล้วดึงข้อมูลจาก Pivot Table มาแสดง เช่น ตัวเลขของจำนวนโครงการ จำนวนคน จำนวนเงิน นอกจากนี้เราสามารถทำกราฟแท่งซ้อนกัน 2 แท่งเพื่อให้ดูสถานะผลสำเร็จในปัจจุบันที่จะไปถึงเป้าหมายได้การจัดทำ Dashboard นำเสนอข้อมูล สามารถเขียนเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ได้ดังนี้1.สร้าง Form กรอกข้อมูล … Read more

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ cloning Windows (Windows 11)

ผมได้ทำ google form สอบถามเกี่ยวกับการ cloning ต้นฉบับ Windows เพื่อนำไป cloned ลงยังเครื่องอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการหรือสำนักงาน ได้ข้อสรุปและคำถามมาดังนี้ มีผู้เข้ามาตอบจำนวน 14 คน ได้ผลสรุปตามรูปภาพo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ PSU12-Sritrang (opensource.psu.ac.th) จำนวน 7 คนo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ โปรแกรมอื่น จำนวน 4 คนo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ FogProject (fogproject.org) จำนวน 2 คนo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ PSU12-Fog (opensource.psu.ac.th) จำนวน 1 คน โปรแกรมอื่นที่เลือกใช้ในการ cloning Windows มีดังนี้o Clonezillao Aomei backuppero Acronis True Image ทำทีละเครื่องo Acronis True Image 2014 … Read more

Firebase และ Arduino ตอนที่ 2

ในตอนที่ 2 เราจะมาดูภาคการเขียนโปรแกรมในส่วนของ board โดยใช้ซอฟต์แวร์ arduino-1.8.10 เขียน sketch แล้ว upload เข้า board เพื่อใช้งานร่วมกับ Firebase หากบังเอิญ search มาเจอบทความนี้ก่อน ย้อนกับไปอ่าน ตอนที่ 1 ได้ครับ เริ่มต้นเราต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จะต้องใช้ ดังรูป รันโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา arduino-1.8.10-windows.exe (ส่วนอีก 2 ไฟล์ที่เป็น .zip แตกไฟล์ออกมา CH341SER_WINDOWS.zip ใช้เพื่อให้ USB port ของ Notebook จำลองเป็น Serial port COM3 ได้ และ firebase-arduino-master.zip จะใช้ในโปรแกรม Arduino ในขั้นตอน Add Libraries) ในไดเรกทอรี libraries จะเห็นว่าเราใช้งาน libraries ใดได้บ้างในการเขียนโปรแกรม และเมื่อเราจะเขียนโปรแกรม จะต้องวางไว้ในไดเรกทอรี … Read more