Author: วิบูลย์ วราสิทธิชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ทำงานที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในวงการ IT มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 ชอบงานด้านติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ cloning Windows (Windows 11)

ผมได้ทำ google form สอบถามเกี่ยวกับการ cloning ต้นฉบับ Windows เพื่อนำไป cloned ลงยังเครื่องอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการหรือสำนักงาน ได้ข้อสรุปและคำถามมาดังนี้ มีผู้เข้ามาตอบจำนวน 14 คน ได้ผลสรุปตามรูปภาพo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ PSU12-Sritrang (opensource.psu.ac.th) จำนวน 7 คนo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ โปรแกรมอื่น จำนวน 4 คนo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ FogProject (fogproject.org) จำนวน 2 คนo มีผู้ที่ตอบว่าใช้ PSU12-Fog (opensource.psu.ac.th) จำนวน 1 คน…

Firebase และ Arduino ตอนที่ 2

ในตอนที่ 2 เราจะมาดูภาคการเขียนโปรแกรมในส่วนของ board โดยใช้ซอฟต์แวร์ arduino-1.8.10 เขียน sketch แล้ว upload เข้า board เพื่อใช้งานร่วมกับ Firebase หากบังเอิญ search มาเจอบทความนี้ก่อน ย้อนกับไปอ่าน ตอนที่ 1 ได้ครับ เริ่มต้นเราต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จะต้องใช้ ดังรูป รันโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา arduino-1.8.10-windows.exe (ส่วนอีก 2 ไฟล์ที่เป็น .zip แตกไฟล์ออกมา CH341SER_WINDOWS.zip ใช้เพื่อให้ USB port ของ Notebook จำลองเป็น Serial port COM3…

Firebase และ Arduino ตอนที่ 1

บทความนี้ ตอนที่ 1 จะพูดถึง (แจกโค๊ด) Firebase Realtime Database และ ตอนที่ 2 จะพูดถึง Arduino โดยที่ในตอนที่ 1 จะเป็นโปรแกรมให้เห็นว่า นำข้อมูลใส่เข้าใน Firebase Realtime Database ได้อย่างไร แล้วในตอนที่ 2 เราจะโปรแกรม Arduino ให้เชื่อมต่อเน็ตผ่าน Wi-Fi 802.1x แล้วหลอด LED จะถูกเปิด/ปิด หรือ เปลี่ยนสี เมื่อมีการสั่งจากโปรแกรม JavaScript ในตอนที่ 1 ในขั้นตอนการติดตั้ง Firebase สมัครใช้งาน…

A Testing Virtual Data Center with OpenNebula miniONE on KVM

โน้ตบุ๊ค HP รุ่น 6450b มีหน่วยความจำ 4 GB ผมเอามาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับรัน Virtual Machine (VM) ผมใช้ทดสอบติดตั้ง server หรือ services ต่าง ๆ เช่น Ubuntu server ทำงานเป็น web server เป็นต้น ผมอยากจะเรียกว่า Mobile Virtual Data Center ครับ โดยที่ผมนำซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า OpenNebula มาใช้ ตัวนี้ใช้ทำเป็น Virtual Data Center ขนาดใหญ่ได้เลยหากมี Hardware สเปคสูง…

ติดตั้ง haproxy บน Ubuntu Desktop

เป็นขั้นตอนที่ทำขึ้น เพื่อทำการ redirect port 80 เข้าไปยัง web server ใน VM (OpenNebula miniONE on KVM) ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่อง Ubuntu Desktop ในตัวอย่างนี้ Ubuntu Desktop มี IP 192.168.1.70 และ VM มี IP 172.16.100.3 ขั้นตอน เปิด Terminal และติดตั้ง haproxy ด้วยคำสั่ง sudo apt install haproxy เข้าทำงานสิทธิ root…

ติดตั้ง CMSimple version 5.3 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็น CMS Web Server อย่างง่าย ไม่มี database ติดตั้งลงใน OS ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ที่ได้ติดตั้ง apache2 web server (เปิด port 80) พร้อม php ไว้แล้วด้วยคำสั่ง sudo apt install apache2 php php-xml ขั้นตอน ไปที่เครื่อง Ubuntu Desktop ของเรา เข้าเว็บเบราว์เซอร์ OpenNebula Sunstone และเปิด VM ที่เป็น…

สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM ตอนที่ 2 add one-context

เป็นขั้นตอนติดตั้ง one-context ต่อจากตอนที่แล้ว ขั้นตอน คำสั่ง sudo su – และ คำสั่ง  wget https://github.com/OpenNebula/addon-context-linux/releases/download/v5.12.0.2/one-context_5.12.0.2-1.deb ลบ cloud-init ด้วยคำสั่ง apt-get purge -y cloud-initติดตั้งด้วยคำสั่ง dpkg -i one-context_*deb || apt-get install -fy เมื่อเสร็จ ให้ออกจาก web console และ คลิก Power off hard เอา CD-ROM ออก เมื่อถึงตรงนี้ VM…

สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM

หลังจากติดตั้ง server เสร็จแล้ว ตอนนี้ เรามาลองสร้าง VM กันสัก 1 ตัว หลักการคือ สร้าง image ที่เป็น disk เปล่า ๆ จากนั้นสร้าง VM Template ให้มาใช้ image นี้ และกำหนดค่า VM Template ให้เสร็จ แล้วสร้าง VM จาก VM Template นั้น ขั้นตอน สร้าง Image เปล่า สมมติตั้งชื่อว่า DISK8GB กำหนด Type…

ติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็นขั้นตอนสร้าง VM ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM ขั้นตอน เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการติดตั้ง เลือก keyboard layout  ตั้งค่า IP Address แบบ static เลือก Interface name และ คลิก Edit IPv4 เลือก Method แบบ Manual ใส่ค่า IP Address ไปต่อ คลิก Done ไปต่อ คลิก…