Day: February 5, 2021

สร้าง Bootable USB Drive ด้วยโปรแกรม Rufus for Windows

บทความนี้แนะนำวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการด้วย USB Drive ที่ลงโปรแกรมให้สามารถ Boot ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 3.13 แล้ว ก็มาอัปเดตอีกสักครั้ง ตัวอย่างนี้คือทำ Bootable USB Drive Ubuntu 20.04 Desktop 64 bit ครับ ขั้นตอน ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์นี้ https://rufus.ie/ ได้ไฟล์ rufus-3.13.exe มา ให้คลิกเปิด (Open) จะมีถามย้ำจาก Windows ให้ยืนยัน Yes จะมีถามจากโปรแกรมว่าจะยอมให้มีการตรวจเช็คเวอร์ชั่นใหม่ ๆ หรือไม่ ให้ยืนยัน No ไม่จำเป็น จะได้หน้าต่างโปรแกรม หากเสียบ USB…