สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM

หลังจากติดตั้ง server เสร็จแล้ว ตอนนี้ เรามาลองสร้าง VM กันสัก 1 ตัว หลักการคือ สร้าง image ที่เป็น disk เปล่า ๆ จากนั้นสร้าง VM Template ให้มาใช้ image นี้ และกำหนดค่า VM Template ให้เสร็จ แล้วสร้าง VM จาก VM Template นั้น

ขั้นตอน

 1. สร้าง Image เปล่า สมมติตั้งชื่อว่า DISK8GB กำหนด Type คือ Generic storage datablock และเป็นแบบ Empty disk image กำหนดขนาด 8 GB
 2. สร้าง Image ที่เป็น CD-ROM สมมติตั้งชื่อว่า iso-ubuntu-focal กำหนด Type คือ Readonly CD-ROM โดย Upload จากฮาร์ดดิสก์ และเลือก ubuntu-20.04.1-live-server-amd64.iso
 3. ตอนนี้เตรียมของ 2 อย่าง พร้อมแล้ว
 4. สร้าง VM Template ชื่อ Install new ubuntu ใช้ Hypervisor ชนิด KVM กำหนด Memory 768 MB (เพิ่มได้) 
 5. กำหนดค่า Storage ให้ DISK0 ใช้ image ชื่อ DISK8GB
 6. กำหนดค่า Network ใช้อันที่มีอยู่แล้วคือ vnet (สร้างเองได้ภายหลัง)
 7. คลิก Create เพื่อสร้าง VM Template
 8. จะได้ดังรูป
 9. สร้าง VM จาก VM Template ที่สร้างในข้อที่แล้ว คลิกที่ Instances > VMs และคลิกปุ่ม +
 10. เลือก VM Template ชื่อ install new ubuntu
 11. จะได้ VM ชื่อ install new ubuntu-0
 12. แต่ตอนนี้ เรายังไม่ได้ใส่ CD-ROM เพื่อติดตั้ง ให้คลิก Power Off hard
 13. คลิกที่ VM 
 14. คลิกที่ Storage และ คลิก Attach disk
 15. คลิกเลือก image ที่เป็น CD-ROM
 16. ตอนนี้ เรามี disk และ CD-ROM แล้ว
 17. คลิก Config เพื่อเข้าไป Update configuration
 18. ตั้งค่า OS&CPU Boot order ให้ boot CD-ROM
 19. เปิด VM
 20. เข้าไปทำงานทางหน้า Web console 
 21. รอ
 22. ติดตั้ง Ubuntu Server ลงใน VM
  (ติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM)

ตอนต่อไปเป็นขั้นตอนติดตั้ง one-context เพิ่มลงใน VM อ่านต่อเรื่องนี้ สร้าง VM OpenNebula miniONE on KVM ตอนที่ 2 add one-context