รวมเทคนิคการออกแบบ UI ให้สวยงามสำหรับ Designer มือใหม่ (ตอนที่ 2)

ใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 แนะนำให้อ่านก่อนครับ ที่: รวมเทคนิคการออกแบบ UI ให้สวยงามสำหรับ Designer มือใหม่ (ตอนที่ 1)

มาต่อกันกับบทความรวมเทคนิคการออกแบบ UI ให้สวยงามสำหรับ Designer มือใหม่ ตอนที่ 2 ซึ่งในชุดบทความนี้จะมีทั้งหมด 3 ตอน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ

แนวคิดที่ 11 : Try Merging Similar Functions instead of fragmenting the UI.
_____แนวคิดนี้จะพูดถึงการจัดกลุ่มเมนูหรือลิงค์ที่มีการทำงานไปยังส่วนเดียวกันหรือเปิดไปทำงานในอีกหน้าจอ การออกแบบให้สิ่งเหล่านี้กระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆของหน้าจอ อาจทำให้ดูเหมือนเข้าถึงได้ง่าย แต่จริงๆแล้วกลับส่งผลให้หน้าจอดูรกขึ้นมาโดยทันที และอาจจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนได้กับเมนูที่มีซ้ำกันในหน้าจอ การย้ายเมนูหรือลิงค์ดังกล่าวมาอยู่รวมกันเป็นเมนูเดียวหรือสร้างเป็นเมนูย่อยจะทำให้หน้าจอของเรามีพื้นที่ใช้งานมากขึ้นด้วยครับidea003

แนวคิดที่ 12 : Try Repeating Your Primary Action instead of showing it just once.
_____สำหรับนักออกแบบ UI หลายท่าน การออกแบบให้มีปุ่มหรือลิงค์หลักกับผู้ใช้เพียงจุดเดียวเป็นสิ่งที่ดูเหมาะสมแล้ว แต่เมื่อนำไปใช้งานจริงบางกรณีอาจทำให้ผู้ใช้งานหน้าจอไม่สะดวกในการใช้งาน มักจะเกิดกับหน้าจอที่มีข้อมูลมากส่งผลให้เกิดสกอร์บาร์ขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนหน้าจอขึ้นลง ปุ่มหรือลิงค์หลักอาจหายไปจากหน้าจอได้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องเลื่อนหน้าจอไปมาเพื่อที่จะกลับไปกดปุ่มหรือลิงค์ดังกล่าว กรณีนี้ควรเพิ่มปุ่มหรือลิงค์ขึ้นมาในส่วนล่างสุดและบนสุดของหน้าจอ โดยปุ่มหรือลิงค์ดังกล่าวควรมีหน้าตาที่เหมือนหรือคล้ายกันเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสนidea005

แนวคิดที่ 13 : Try Suggesting Continuity instead of false bottoms.
_____จากที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ในการออกแบบรูปแบบการแสดงผลของบทความแบบคอลัมน์เดียวนั้น กรณีที่บทความนั้นยาวมาก หรือเป็นบทความหลายๆเรื่องต่อๆกันไปนั้น ผู้ออกแบบหน้าจอควรมีการเพิ่มช่องว่างหรือลำดับที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของบทความเมื่อมีการขึ้นเรื่องใหม่หรือย่อหน้าใหม่ แทนการออกแบบให้บทความนั้นๆยาวต่อกันไปเรื่อยๆ เมื่อผู้ใช้เข้ามาอ่านบทความแล้วจะได้ไม่เกิดความสับสนหรือหาจุดที่อ่านต่อไม่เจอเมื่อมีการเลื่อนสอร์บาร์ แต่ข้อควรระวังคือ อย่าใส่ช่องว่างระหว่างบทความมากจนเกินไป จนทำให้ผู้ใช้รุ้สึกว่าบทความนั้นๆจบแล้วidea015

แนวคิดที่ 14 : Try Visual Hierarchy instead of dullness.
_____แนวคิดนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการออกแบบหน้าจอแสดงผลบทความแบบคอมลัมน์เดียว คือการจัดตัวนำสายตาหรือก็คือการจัดหน้าจอแบบการย่อหน้าเป็นลำดับชั้น ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงการใส่เลขที่หัวข้อข้อย่อยในเอกสารจำพวก MS Word จะมีการเลื่อนระดับย่อหน้าเข้าไปเรื่อยๆตามลำดับชั้นที่เล็กลงไป วิธีนี้จะง่ายกับผู้ที่กำลังอ่านบทความได้ เพราะผู้อ่านจะรับรู้ได้ว่าบทความนี้จะจบลงที่ส่วนไหนของหน้าจอและผู้ใช้อาจไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเลย เราสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ร่วมกับการออกแบบในข้อก่อนหน้านี้ได้idea031

แนวคิดที่ 15 : Try Grouping Related Items instead of disordering.
_____การจัดกลุ่มรายการเครื่องมือการใช้งานพื้นฐานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ ซึ่งการจัดกลุ่มควรยึดตามหลักพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่นส้อมต้องคู่กับช้อน เป็นต้น หรือจัดกลุ่มตามประสบการ์ณการทำงานของผู้ใช้ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้เข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม การจัดกลุ่มและเรียงลำดับเครื่องมือจึงช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานของเครื่องมือๆนั้นได้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นidea032

แนวคิดที่ 16 : Try Thanking instead of simply confirming completion.
_____การขอบคุณดูเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่เมื่อนำมาใช้ใน UI ของเราจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยกระดับ UI ของเราให้ดูดียิ่งขึ้น โดยให้มีการออกแบบการแสดงผลข้อความขอบคุณเมื่อผู้ใช้มีการกระทำบางอย่างที่เราต้องการในหน้าจอนั้นๆ นอกจากการแสดงผลรับหรือรายงานผลว่าเสร็จสิ้นแล้ว การเพิ่มข้อความขอบคุณผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สีกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับความสนใจจากระบบของเรา ส่งผลให้ความรู้สึกของผู้ใช้ต่อระบบในแง่ดีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานระบบของเราอีกครั้งidea052

แนวคิดที่ 17 : Try Softer Prompts instead of modal windows.
_____Popup ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโต้กับผู้ใช้ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้ ซึ่งในปัจจุบัน popup ที่นักออกแบบนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายก็คงไม่พ้น modal popup ข้อดีของมันคือไม่มีการเรียกใช้จาวาสคริปแบบ popup รุ่นก่อนๆส่งผลให้รองรับการทำงานทุกเบราเซอร์และจุดเด่นอีกอย่างคือการล๊อคหน้าจอไม่ให้ผู้ใช้งานทำงานในส่วนของเบื้องหลังได้กรณีที่ popup ทำงานอยู่ แต่จุดเด่นข้อนี้จะกลายเป็นข้อเสียทันทีเมื่อเรานำไปใช้แบบผิดวิธี เช่นการ popup ให้กรอกข้อมูล ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่อยู่ด้านหลัง popup ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ย้อนไปดูข้อมูลหรือนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างอิงในการตัดสินใจได้ หรือกรณี popup ทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ไม่ทำการบันทึกข้อมูลเป็นเวลานานๆ หรือผู้ใช้ที่กำลังจดจ่อกับการกรอกข้อมูลหรือกำลังทำงานบางอย่างกับหน้าจออยู่ เมื่อมีการแสดผล popup ขึ้นมา จะเป็นการรบกวนสมาธิหรือขัดจังหวะผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่พอใจหรือตกใจได้ ดังนั้นการนำ popup ประเภทนี้ไปใช้งาน ผู้ออกแบบควรพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าจอนั้นๆด้วยหรือไม่idea045

แนวคิดที่ 18 : Try Expectation Setting instead of being ignorant.
_____การออกแบบหน้าจอให้มีการแจ้งเตือนสถานะของผู้ใช้ในปัจจุบันหรือการแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่ากำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนไหน และยังเหลืออีกกี่ขั้นตอน หรืออาจออกแบบไปถึงขั้นตอนที่บอกว่าจะได้อะไรในการทำงานในหน้าจอนี้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบรู้ถึงจุดประสงค์ของการทำงานในแต่ละขั้นตอนหรือหน้าจอได้ และยังทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกเป็นกังวลว่ายังเหลือสิ่งที่ต้องทำอีกมากน้อยเพียงใดหรือทำไปเพื่ออะไรidea059

แนวคิดที่ 19 : Try Providing Feedback instead of silence.
_____สำหรับแนวคิดนี้ อาจจะดูเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบหน้าจอ เพื่อใช้ในการตอบโต้กับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ซ้ำยังช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงผลลัพธ์จากการกระทำบางอย่างของผู้ใช้ด้วย เช่นเมื่อมีการบันทึกหรือลบข้อมูล หลังจากทำกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ควรมีข้อความแจ้งเตือนบอกผู้ใช้ให้ทราบถึงผลลัพธ์ว่าสำเร็จลุล่วงหรือไม่ เป็นต้น ส่วนรูปแบบการแสดงผลตอบสนองกับผู้ใช้ก็สามารถออกแบบได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ popup หรือแถบข้อความแจกเตือนในหน้าจอidea061

แนวคิดที่ 20 : Try Explaining instead of assuming the obvious.
_____แนวคิดข้อนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้คำแนะนำมาช่วยขยายความหัวข้อของการกรอกฟอร์มข้อมูล โดยปกติการออกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลจะประกอบไปด้วยส่วนของหัวข้อและส่วนของกล่องข้อความหรือเครื่องมืออื่นๆเช่น dropdownlist checkbox เป็นต้น เพื่อทำให้ฟอร์มนั้นๆดูกระชับน่าใช้งาน แต่บางครั้งคำที่เรานำมาเขียนเป็นหัวข้อนั้นเราคิดว่าอธิบายความหมายหรือสิ่งที่เราต้องการได้หมดครบถ้วนแล้ว แต่สำหรับผู้ใช้บางคำอาจทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาจากฟอร์มอาจผิดพลาด การใช้คำมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือเขียนเป็นคำถามปลายเปิด จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจากผู้ใช้มากขึ้นidea068


สำหรับบทความชุด “รวมเทคนิคการออกแบบ UI ให้สวยงามสำหรับ Designer มือใหม่” ตอนที่ 2 ขอจบแต่เพียเท่านี้ สามารถอ่านตอนที่ 3 ได้ตามลิงคด้านล่างเลยครับ

รวมเทคนิคการออกแบบ UI ให้สวยงามสำหรับ Designer มือใหม่ (ตอนที่ 3 จบ)

ขอบคุณครับ

1 thought on “รวมเทคนิคการออกแบบ UI ให้สวยงามสำหรับ Designer มือใหม่ (ตอนที่ 2)”

  1. ควรจะ Reference ที่มาของข้อมูลด้วยครับ

Comments are closed.