วิดีโอแนะนำการติดตั้ง PSU12-Sritrang Server โปรแกรมสำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ (cloning & control PC)

วิดีโอแนะนำการติดตั้ง PSU12-Sritrang Server โปรแกรมสำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ (cloning & control PC) โดย  Wiboon Warasittichai on youtube 01 PSU12-sritrang install (ตอนที่ 1 วิธีติดตั้ง) https://youtu.be/GAhZhGCciY0 02 PSU12-sritrang cloning (ตอนที่ 2 วิธีโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์) https://youtu.be/CegdT_LtE4k 03 PSU12-sritrang features (ตอนที่ 3 คุณสมบัติของแต่ละเมนู) https://youtu.be/Dw_wAyMa3vA 04 PSU12-sritrang control (ตอนที่ 4 การควบคุมเครื่องวินโดวส์ send, restart, shutdown, wakeonlan) https://youtu.be/o801BZ9ye0Y 05 PSU12-sritrang prnews (ตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้วยภาพ เมื่อ boot from network) … Read more