สร้างโปรแกรมทดสอบเว็บแอพพลิเคชันอัตโนมัติด้วย Selenium WebDriver : ตอนที่ 1 การติดตั้ง Web Driver

“Selenium” คือ ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบเว็บแอพพลิเคชันอัตโนมัติ โดยประกอบด้วยเครื่องมือ 4 เครื่องมือ การใช้งานจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทดสอบในแต่ละองค์กร ได้แก่ Selenium Integrated Development Environment (Selenium IDE) Selenium Remote Control (RC) WebDriver Selenium Grid โดยในปัจจุบัน ในส่วนของ Selenium RC (Selenium 1.0) และ WebDriver ได้ร่วมเป็น Selenium ในเวอร์นที่ 2 ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอเรียกว่า Selenium Web Driver เพื่อไม่ให้สับสนกับ Selenium ค่ะ ต่อไปก็ขออธิบายลงไปที่ Selenium Web Driver ต่อไปเลยค่ะ  Selenium Web Driver เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสร้างโปรแกรมในการทดสอบเว็บแอพพลิเคชันกับ Web browser ได้หลายตัว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นที่ดีกว่า Selenium … Read more

จดหมายหลอกลวง 21/08/58

  นี่เป็นจดหมายหลอกลวง มีผู้ได้รับจดหมายหลายราย และหลงเชื่อไปแล้วจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ร้ายใช้ Username และรหัสผ่าน เข้ามาที่ PSU Webmail จากนั้น ก็ใช้ระบบของเรา ส่ง Email ออกไปจำนวนหนึ่ง ระบบตรวจพบและทำการ Force Reset รหัสผ่านของคนที่โดนหลอกไปแล้ว ดังนั้น หากท่านใดได้รับจดหมายเช่นนี้ *** ห้ามคลิก Link หรือแม้แต่ Reply เด็ดขาด ***

How to use bitlocker?

หลังจาก Truecrypt ไม่ปลอดภัย ? คนความลับเยอะจะใช้อะไรเข้ารหัส HDD กันดี ทางเลือกหนึ่งคือใช้ bitlocker ที่มาพร้อมกับ Windows 7/8/8.1/10 (รุ่น Professional, Enterprise, Education, Enterprise LTSB เท่านั้น) และ Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/(2016?) เพื่อความสะดวกจึงสร้าง Virtual Hard Disk ดังนี้ เปิด Disk Management (Start > RUN > diskmgmt.msc) จะได้ Disk Management คลิกที่เมนู Action เลือก Create VHD จะได้หน้าต่าง Create and Attach Virtual Hard Disk เลือกที่เก็บ ขนาดและชนิดได้ตามชอบใจ VHD และ … Read more