ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability วิธีตรวจสอบและแก้ไข

ช่องโหว่อันตรายของซอฟต์แวร์ Bash ————————————————– -การตรวจสอบช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability ในระบบปฎิบัติการ Unix & Linux ทดสอบโดยพิมพ์คำสั่ง env VAR='() { :;}; echo Bash is vulnerable!’ bash -c “echo Bash Test” หากปรากฎข้อความว่า Bash is vulnerable! แสดงว่าต้องรีบปรับปรุงซอฟต์แวร์ bash ทันที -วิธีการป้องกันและแก้ไขอัปเดตซอฟต์แวร์ bash หากใช้ Ubuntu / Debian ปรับแก้ไขอัปเดตเฉพาะปัญหา bash vulnerability sudo apt-get update && sudo apt-get install –only-upgrade bash ปรับแก้ไขอัปเดตทั้งระบบ sudo apt-get update && apt-get … Read more

วิธีดูหนังแบบส่วนตัวบนเครื่องบิน

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไม๊ ? การ นั่งเครื่องบินชั้นประหยัดนั้น แสนน่าเบื่อ มีหนังหรือคลิปที่อยากดูบนมือถือ ครั้นจะต้องถือไว้มือนึง ก็ลำบาก กินขนมไปดูไปก็ไม่ได้ วางบนโต๊ะหน้าที่นั่งก็ไม่ได้เพราะมันราบ ครั้นจะหาอะไรมารองให้มันตั้งขึ้น ก็ไม่ได้รับสายตา ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อใช้ เคสแบบฝาพับข้าง (ดังภาพ) เพียงแค่เปิดคลิปที่ต้องการดูไว้ เสียงหูฟังให้พร้อม  แล้วก็ แง้มโต๊ะหน้าที่นั่งเล็กน้อย สอดฝาพับของเคส เข้าไประหว่างเบาะข้างหน้ากับโต๊ะ แล้วล็อคโต๊ะให้สนิท   จากนั้น ก็เอนกาย พิงเบาะ แล้วก็สนุกกับคลิปหนังที่ชื่นชอบได้ ในระดับสายตาม มือนึงถือขนม มือนึงถือน้ำ ก็สบายแล้ว  ลองดู 😉

Stored Procedure sp_MSForEachTable จัดการได้ทุก Table ใน Database

ใน MS SQL Server มี Stored Procedure ตัวหนึ่งที่มีประโยชย์ในการจะทำอะไรกับ Table ทุก Table ใน Database ตัวอย่างการใช้ Stored Procedure sp_MSForEachTable นับจำนวน record ทั้งหมดของทุก Table ใน Database EXEC sp_MSForEachTable ‘SELECT ”?”, COUNT(*) FROM ?’ หรือ sp_MSforeachtable @command1=” declare @tmp int select @tmp=count(*) from ? Print ‘Table Name 😕 |’ + convert(nvarchar, @tmp) ” Rebuilding indexes on every table in … Read more

ตั้งค่า php ให้แสดงข้อความ error

อาการปัญหา: นำโค้ดอัพโหลดขึ้นเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จริง ลองทดสอบการใช้งาน ปรากฎว่าเจอแต่หน้าว่างๆ ขาวๆ

ตอบ: เซิร์ฟเวอร์ปิดการทำงานการแสดงผลข้อความ error ต่างๆ ของ php เพื่อความปลอดภัย ต้องทำการเปิดก่อนที่ php.ini มีขั้นตอนดังนี้

Read more

เทคนิคการใช้ vi

1. เปิด 2 ไฟล์พร้อมกัน แยกแบบแนวตั้ง vi test.php  กด Esc : vsp function.inc.php จะได้ผลอย่างนี้ คำสั่งที่น่ารู้ Ctrl+w w สลับระหว่างหน้าจอ Ctrl+w q ปิดไฟล์ Ctrl+w v เปิดไฟล์เดียวกันที่ยาวมาก ต้องการด้านนึงดูหัวไฟล์ อีกด้านนึงดูท้ายไฟล์ 2. หากต้องการเลื่อน Code หลายๆบรรทัด ไปทางขวามือ 5 Space Ctrl + V แล้ว เลือกบรรทัดที่ต้องการ จากนั้น Shift + I แล้ว เคาะ Space Bar 5 ครั้ง จากนั้น แล้วกดปุ่ม Esc