เทคนิคการใช้ vi

1. เปิด 2 ไฟล์พร้อมกัน แยกแบบแนวตั้ง
vi test.php vi-1

กด Esc : vsp function.inc.php
จะได้ผลอย่างนี้

vi-2

คำสั่งที่น่ารู้
Ctrl+w w สลับระหว่างหน้าจอ
Ctrl+w q ปิดไฟล์
Ctrl+w v เปิดไฟล์เดียวกันที่ยาวมาก ต้องการด้านนึงดูหัวไฟล์ อีกด้านนึงดูท้ายไฟล์

2. หากต้องการเลื่อน Code หลายๆบรรทัด ไปทางขวามือ 5 Space
Ctrl + V แล้ว เลือกบรรทัดที่ต้องการ จากนั้น
Shift + I แล้ว เคาะ Space Bar 5 ครั้ง จากนั้น
แล้วกดปุ่ม Esc

Tags:

3 comments for “เทคนิคการใช้ vi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.