Tag: centos

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Lighttpd Web Server สำหรับ CentOS Linux

“อยากตั้งค่า Lighttpd Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร” สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Lighttpd จะขอยกตัวอย่างบน CentOS 6.7 ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถตั้งเป็น IPv6 only ก็ได้ แต่ในที่นี่จะตั้งให้สามารถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 เปิดไฟล์ /etc/lighttpd/lighttpd.conf sudo vim /etc/lighttpd/lighttpd.conf ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (แทนที่ [web-path] ด้วย location จริง ๆ เช่น “/var/www”) $SERVER[“socket”]…

การตั้งค่า Interface IPv6 สำหรับเครื่อง CentOS/Redhat Server

“อยากให้ CentOS/Redhat Server เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร” สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน CentOS/Redhat จะขอยกตัวอย่าง CentOS 6.7 โดยทำการตั้งค่า Interface ในส่วนของ IPv6 ดังนี้ เปิดไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/[interface-setting-file] sudo vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (xxx คือ censor นะครับ) IPV6INIT=”yes” IPV6ADDR=2001:xxxxxxx:34 IPV6_DEFAULTGW=2001:xxxxxxx::1 สั่ง Restart เครื่องเป็นอันเรียบร้อยครับ (ในกรณีที่เป็น CentOS 6 สั่ง sudo service network…

รวมวิธีการเปิดใช้งาน IPv6

“บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน  IPv6 สำหรับบริการที่เป็น Web Server รวมถึงวิธีการตรวจสอบ Client และ Server ว่าพร้อมหรือยังที่จะใช้งาน  IPv6” Blog 1 : การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server Blog 2 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Windows Server Blog 3 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Ubuntu Linux Blog 4 : การตั้งค่า Interface…

ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability วิธีตรวจสอบและแก้ไข

ช่องโหว่อันตรายของซอฟต์แวร์ Bash ————————————————– -การตรวจสอบช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability ในระบบปฎิบัติการ Unix & Linux ทดสอบโดยพิมพ์คำสั่ง env VAR='() { :;}; echo Bash is vulnerable!’ bash -c “echo Bash Test” หากปรากฎข้อความว่า Bash is vulnerable! แสดงว่าต้องรีบปรับปรุงซอฟต์แวร์ bash ทันที -วิธีการป้องกันและแก้ไขอัปเดตซอฟต์แวร์ bash หากใช้ Ubuntu / Debian ปรับแก้ไขอัปเดตเฉพาะปัญหา bash vulnerability…

การติดตั้งโปรแกรมชุด Monitor Server (CentOS 6 + Epel + NRPE + NagiosQL + NagiosGraph)

เนื้อหา 1 วิธีการติดตั้ง CentOS และ EPEL Repository 2 วิธีการตั้งค่า Time Sync 3 วิธีการปิด selinux และ firewall 4 ตัวอย่างวิธีการ เปิด rule โดยไม่ปิด Firewall 5 วิธีการติดตั้ง Nagios 6 ขั้นตอนการเตรียมการติดตั้ง NagiosQL 7 วิธีการติดตั้ง NagiosQL 8 วิธีการติดตั้ง NagiogGraph วิธีการติดตั้ง CentOS และ EPEL Repository OS : CentOS 6.3 Nagios : 3.4.X 1) ติดตั้ง…

How to list linux file permissions in Octal Notation

วันนี้เนื่องจากทีมผู้ดูแล  Web Hosting ต้องการดูว่ามีไฟล์ไหนบ้างที่มี permission เป็น 777 ก็เลยนั่งหาดูพบว่า สามารถใช้คำสั่ง stat ในการดูได้ เช่น $stat -c “%a %n” /var/www ผลลัพธ์ หรือ $stat -c “%A (%a) %8s %.19y %n” /var/www ผลลัพธ์ ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถทำให้มัน recursive ได้ ก็ต้องหาไปทีละโฟลเดอร์ …. จนกระทั่งเจออีกคำสั่ง คือ สร้าง alias ชื่อ lso ดังนี้…