รู้จัก AI สัญชาติไทย ผ่านการอบรม AI for Thai

วันที่ 23-24 พ.ค. 66 ได้รับโอกาสจาก NECTEC ให้เข้าอบรม”ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566″ รอบที่ 3 เรามาทำความรู้จัก NECTEC แบบรวดเร็วกันนะครับ “NECTEC องค์กรที่มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในหลากหลายด้าน และ NECTEC ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สถานประกอบการ รัฐบาล และสังคมทั่วไป และ AI for Thai คือผลงานจาก NECTEC” AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย เช่น AI for Thai เกิดจากการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI … Read more

Data cleansing ทำให้ข้อมูลสะอาดก่อนเอาไปใช้/วิเคราะห์

Data cleansing เป็นส่วนสำคัญในการทำ ETL (Extract, Transform, Load) data cleansing process เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ การระบุและ แก้ไขหรือลบ ข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้องหรือความไม่แม่นยำในข้อมูลก่อนที่จะโหลดเข้าสู่ที่เก็บข้อมูล ขั้นตอนการทำ Data cleansing ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ data cleansing ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL ไปยังที่เก็บข้อมูลต้องมี accurate consistent และ reliable โดยเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามมาตราฐานขององค์กรหรือตามมาตราฐานสากล Data Profiling การประมวลผลข้อมูล (Data Profiling) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์คุณภาพ โครงสร้าง และเนื้อหาของข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือความไม่สอดคล้องที่ต้องการแก้ไขก่อนการโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบเป้าหมาย ขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย: โดยรวมแล้ว การทำ Data profiling เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ ETL เนื่องจากมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่โหลดเข้าระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน และเชื่อถือได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ Data Standardization จัดข้อมูลให้เข้ากับมาตราฐานองค์กรหรือมาตราฐานสากล … Read more

Data Masking ให้รู้ว่ามีอยู่จริง แต่ขอปิดไว้นะ

Data Masking เป็นวิธีการสร้างข้อมูลใน Version ที่มีโครงสร้างเหมือนกันในระดับชัดข้อมูล ตารางหรือ template ข้อมูล แต่มีการแปลงข้อมูลให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น รหัสนักศึกษา จาก 6600123 เป็น D2RT126 เป็นต้น และถ้า field หรือ Column มีคุณสมบัติเป็น Unique key ก็ต้องรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมผู้ใช้ การส่งต่อให้ทีมงานอื่นๆไปทำงานต่อ แต่ไม่ต้องการให้เห็นข้อมูลที่แท้จริง และการเอาข้อมูลไปเผยเพร่ในรูปแบบ Open Data ทำ Data Masking เพื่อปกป้องข้อมูลจริงแต่ผลลัพธ์ต้องเหมือนกับชุดข้อมูลจริงต้นฉบับ เช่น ถ้านับจำนวนจากรหัสนักศึกษาจริง ก็ต้องมีผลเท่ากับที่นับจากจำนวนรหัส masking ที่จัดทำขึ้น เมื่อกฏหมาย PDPA มีบทลงโทษที่ชัดเจนทางกฏหมาย การทำ Data Masking ก็เป็นช่องทางที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปโดยไม่ได้ตั้งใจ Data masking ต่างจาก encryption ตรง Encrypted … Read more

โกง Online ก็ต้องฟ้อง Online ซิครับ

ผมสั่งซื้อของ Online มาก็เยอะแล้วไม่ค่อยพลาด แต่ก็ไม่วายเจอดีเข้าจนได้ เมื่อสั่งซื้อของ Online แล้วไม่ได้รับของ ของไม่ตรงปก ของเสียหาย เราก็ต้องฟ้องแบบ Online ไปเลยครับ (แต่ก่อนฟ้องต้องแน่ใจว่าโดนโกง โดยการติดต่อผู้ขายแล้ว ติดต่อไม่ได้โดนบล๊อก หรือปฏิเสธความรับผิดชอบ) มาเริ่มกันเลย กระบวนการจะมีอยู่ 5 ขั้นตอนสำหรับครั้งแรกของการขอยืนฟ้อง 2. เข้าสู่ Application COJ CONNECT เพื่อลงทะเบียน ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน 2.1 ระบุตัวตน >> กรอกข้อมูลรายละเอียดทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * 2.2 ตรวจสอบบุคคล >> ถ่ายรูปบัตรประชาชนและหน้าตาหล่อๆ สวยๆ 2.3 รหัสผ่าน >> ตั้งรหัสผ่านตามกฏที่ทางเว็บกำหนด 2.4 OTP >> รับรหัส OTP จากเบอร์มือถือที่กรอกข้อมูลไว้ 2.5 ลงทะเบียนอุปกรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน เราก็พร้อมสำหรับเริ่มกระบวนการฟ้องแล้วครับ ถ้าเป็นครั้งแรกจะให้ใส่ OTP … Read more

Mail ขอนัดประชุมต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้อง Mail ขอนัดประชุมเพื่อขอข้อมูลเพื่อจัดทำ Data Lake จากหลายๆหน่วยงานเป็นจำนวนมาก เลยลองตั้งคำถามว่า “mail ขอนัดประชุมควรจะประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง” ถึงจะครบถ้วน เหมาะสม สือสารตรงจุด ผู้รับ Mail อยากจะตอบรับ อยากประชุมกับเรา ผลการค้นหาและประมาณผลด้วยตัวเองออกมาประมาณนี้ครับ ทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่น่าจะต้องมีใน Mail ขอนัดประชุมครับ สำหรับผมคิดว่าหัวข้อที่ว่า ถ้าการประชุมครั้งนี้เกิดหรือสำเร็จ ทางผู้เข้าประชุมจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดและน่าจะทำให้ผู้รับ Mail ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นประโยชน์ที่ช่วยงานให้ดีขึ้น สะดวกขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเข้าร่วมประชุมมากขึ้นไปอีกระดับ ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอ่านนะครับ