ตั้งค่า php ให้แสดงข้อความ error

อาการปัญหา: นำโค้ดอัพโหลดขึ้นเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จริง ลองทดสอบการใช้งาน ปรากฎว่าเจอแต่หน้าว่างๆ ขาวๆ

ตอบ: เซิร์ฟเวอร์ปิดการทำงานการแสดงผลข้อความ error ต่างๆ ของ php เพื่อความปลอดภัย ต้องทำการเปิดก่อนที่ php.ini มีขั้นตอนดังนี้

Read more