ทบทวนที่เรียนจากติว PhoneGap ด้วย HTML5 & Jquery Mobile

ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่า ไม่ได้เก่งในการเขียน Mobile Apps. เลยสักนิด เพียงแต่ได้ไปเข้าเรียนมา 2 วัน ผมรู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่น่าลองทำดู และไม่ควรให้มันจางหายไปหลังจากเรียน เดี๋ยววิทยากรจะเสียใจ อิๆ ผมจึงบันทีกไว้แบบใครอ่านแล้วไม่ชอบก็อย่าถือสาผมนะครับ ลองทบทวนจากที่เรียนใน workshop ติว “แนะนำและสอนการพัฒนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Application บนมือถือด้วย PhoneGap โดยใช้ HTML5 & Jquery Mobile” สภาพแวดล้อม – เป็นการติดตั้งทดสอบบน Windows 8 (32 bit) บนเครื่องโน้ตบุ๊ค HP ProBook 6450b RAM 4 GB 1. download JRE http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html 32bit ได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง jdk-7u25-windows-i586.exe (64bit ได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง jdk-7u25-windows-x64.exe) รันไฟล์ดังกล่าวเพื่อติดตั้งลงในวินโดวส์ 2. download ADT http://developer.android.com/sdk/index.html 32bit … Read more

วิธีติดตั้ง Oracle Virtualbox Guest Additions สำหรับ Ubuntu 12.04 Guest

การใช้งาน Oracle Virtualbox นั้น ต้องติดตั้ง Guest Additions เพื่อให้สามารถใช้งานความสามารถต่างๆได้มากขึ้น เช่น การ Sync Time ของ Guest จากตัว Host ได้, การ Copy-and-Paste ระหว่าง Guest กับ Host, ความสามารถในการ Copy File ข้ามระหว่าง Guest กับ Host  รวมถึง การใช้งาน Share Folder ด้วย สำหรับ Guest ที่เป็น Ubuntu 12.04 Server ซึ่งไม่มี GUI สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการติดตั้ง ใน Guest OS, เลือกเมนู Device > Install Guest Additions … ที่ … Read more

Magic table for trigger in SQL Server

ใน SQL Server ในการ insert ,Update and delete ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บไว้ใน magic table อยู่ 2 table คือ inserted,deleted tables inserted table จะเก็บข้อมูล recordที่ถูกดำเนินการ และจะเก็บข้อมุลหลังจากการ Update เสร็จสิ้น Deleted table จะเก็บข้อมูล record ที่มีการลบไปล่าสุดและเก็บข้อมุลเก่าก่อนการ Update Record ไว้ ในการเขียน Trigger สำหรับ table ใน SQL Server สำหรับการ Insert,delete จะไม่มีปัญหาอะไรดึงข้อมูล มาตรวจสอบจาก 2 table นั้นโดยตรง แต่ถ้าเป็นการ Update ก็จะต้องเลือกให้ดีว่าจะเอาข้อมูลอะไร ก่อนหรือหลังการ Update มาเก็บเป็น log นะครับ ตัวอย่างครับ … Read more