วิธีติดตั้ง Oracle Virtualbox Guest Additions สำหรับ Ubuntu 12.04 Guest

การใช้งาน Oracle Virtualbox นั้น ต้องติดตั้ง Guest Additions เพื่อให้สามารถใช้งานความสามารถต่างๆได้มากขึ้น เช่น การ Sync Time ของ Guest จากตัว Host ได้, การ Copy-and-Paste ระหว่าง Guest กับ Host, ความสามารถในการ Copy File ข้ามระหว่าง Guest กับ Host  รวมถึง การใช้งาน Share Folder ด้วย สำหรับ Guest ที่เป็น Ubuntu 12.04 Server ซึ่งไม่มี GUI สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการติดตั้ง ใน Guest OS, เลือกเมนู Device > Install Guest Additions … ที่ … Read more

Magic table for trigger in SQL Server

ใน SQL Server ในการ insert ,Update and delete ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บไว้ใน magic table อยู่ 2 table คือ inserted,deleted tables inserted table จะเก็บข้อมูล recordที่ถูกดำเนินการ และจะเก็บข้อมุลหลังจากการ Update เสร็จสิ้น Deleted table จะเก็บข้อมูล record ที่มีการลบไปล่าสุดและเก็บข้อมุลเก่าก่อนการ Update Record ไว้ ในการเขียน Trigger สำหรับ table ใน SQL Server สำหรับการ Insert,delete จะไม่มีปัญหาอะไรดึงข้อมูล มาตรวจสอบจาก 2 table นั้นโดยตรง แต่ถ้าเป็นการ Update ก็จะต้องเลือกให้ดีว่าจะเอาข้อมูลอะไร ก่อนหรือหลังการ Update มาเก็บเป็น log นะครับ ตัวอย่างครับ … Read more