จดหมายหลอกลวง 2013-08-07

วันนี้ 7 สิงหาคม 2556 มีจดหมายหลอกลวงหลุดเข้ามาในระบบ โดยผ่าน ผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย 3 คน ซึ่งโดนหลอกเอารหัสผ่านไปก่อนหน้านี้ ซึ่ง ทั้งหมด ถูกระงับการใช้งาน PSU Email ชั่วคราวไปแล้ว โดยจะมีหน้าตาจดหมาย เป็นภาษาไทย แต่อ่านแล้วสับสน เพราะใช้ Google Translate แปล เพื่อหลอกคนไทยโดยเฉพาะ เนื้อหาประมาณนี้   โดยหวังให้ผู้ที่โดนหลอก คลิก Link ใน Email ซึ่งจะได้พบหน้า Website นี้   เมื่อมีผู้หลงเชื่อ กรอกข้อมูลลงไป โดยเฉพาะ Username และ Password ก็ทำให้ผู้ร้ายสามารถเข้ามาใช้ PSU Webmail ของผู้นั้น เป็นฐานในการโจมตีผู้อื่นต่อไป ผลกระทบที่ผู้ถูกหลอกจะได้รับ 1. จะมีจดหมายจากตัวเอง ส่งไปหาคนทั่วโลก นับแสนคน สร้างความเดือนร้อนรำคาญ 2. ผู้ร้าย จะทำการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้น … Read more