ติว (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ”

กิจกรรมของ CoP PSU IT รายการสุดท้ายของปีงบประมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System Monitoring & Backup Guide สำหรับผู้ดูแลระบบ” เป็นการนำเสนอเรื่องที่เตรียมมา ผู้เข้าร่วมนำโน้ตบุ๊คมาก็จะได้ลองทำตามดู และแลกเปลี่ยนถามตอบกันในประเด็น วันที่ 6 ก.ย. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ (อัปเดตล่าสุด ช่วงบ่ายลง lab จะใช้เครื่องคอมห้อง training room ชั้น 3 ครับ) System Monitoring = ผมคิดว่าน่าจะเป็นซอฟต์แวร์/วิธีการที่เราเลือกว่า ดีและเหมาะ สำหรับ ผู้ดูแลที่ติดตั้ง server ขึ้นมา 1 เครื่อง แล้วต้องใช้มันทุกวัน จะโดยอัตโนมัติ หรือ นั่งดูแบบ … Read more

การสร้าง Mail Merge ด้วย Thunderbirds

ส่งจดหมายเวียนในรูปแบบ Email ด้วย Thunderbird Download และ ติดตั้ง Thunderbird http://www.mozilla.org/en/thunderbird/all.html แล้วติดตั้ง email Account ตามปรกติ, ทดสอบให้สามารถส่ง email ออกไปได้จริง Download และ ติดตั้ง ThunderBird Mail Merge Extension https://addons.mozilla.org/en-us/thunderbird/addon/mail-merge/ โดยเปิด Thunderbird แล้วกดปุ่ม  Alt-T แล้วเลือก Add-ons แล้วไปที่ รูปเฟือง แล้วเลือก Install Add-ons From file… จากนั้น เลือกไฟล์ที่ Download มา (mail_merge.XXXXX.xpi) เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ Restart Thunderbird Download และ ติดตั้ง Notepad++ http://notepad-plus-plus.org/download/ สร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel หรือ … Read more

แกะรอย Facebook Spam

ตามรอย Facebook Spam with Virus คำเตือน : ขั้นตอนต่อไปนี้ ทำเพื่อให้เห็นว่า Facebook แพร่ Virus มาได้อย่างไรเท่านั้น อย่านำไปลองทำที่บ้าน !!! โดยเฉพาะ Windows Users 1. มี Message มา เป็น Link แปลกๆ 2. ระแวงไว้ก่อน ลองใช้ Linux Mint LiveCD ตรวจสอบ โดยเปิด Link ดังกล่าวด้วย  FireFox (พิมพ์ลงไป ไม่ได้เปิดโดยตรงจาก Facebook) พบว่า มันให้ Download ไฟล์ Zip ชื่อ CameraImage-35160.jpg.zip ดังภาพ แต่เดี๋ยวก่อน !!! อย่าใช้คำสั่ง Open เด็ดขาด ให้เปลี่ยนเป็น Save File … Read more