รวมวิธีการเปิดใช้งาน IPv6

“บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน  IPv6 สำหรับบริการที่เป็น Web Server รวมถึงวิธีการตรวจสอบ Client และ Server ว่าพร้อมหรือยังที่จะใช้งาน  IPv6” Blog 1 : การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server Blog 2 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Windows Server Blog 3 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Ubuntu Linux Blog 4 : การตั้งค่า Interface สำหรับ CentOS/Redhat Linux Blog 5 : การตั้งค่า Apache Web Server สำหรับ Ubuntu Linux Blog 6 … Read more

วิธีการปิดช่องโหว่ Logjam,Freak,Poodle,Beast สำหรับ Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

“จะทำอย่างไรทีดีกับช่องโหว่ SSL เยอะซะเหลือเกิน ปิดใช้แต่ TLS ก็ได้นิ นั่นสินะ” อย่างที่ข้างบนกล่าวไว้ครับวิธีการปิดช่องโหว่นี้ทำง่าย ๆ แค่ปิด SSLv2 SSLv3 และปิด Cipher Suite ที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มเติม ก่อนที่จะทำการปิดช่องโหว่ลองทดสอบ test ความปลอดภัย ที่ website https://ssltest.psu.ac.th/server ก็จะได้ดังรูปตัวอย่างนี้ (จะเห็นได้ว่า Grade ร้ายแรงมาก) จากนั้นทำการโหลดโปรแกรมจาก web https://www.nartac.com ดังนี้ https://www.nartac.com/Downloads/IISCrypto/IISCrypto40.exe จากนั้นรันโปรแกรมดังรูป จากนั้นทำการ Reboot อีกครั้ง ทำการทดสอบ test ความปลอดภัย ที่ website https://ssltest.psu.ac.th/server อีกครั้งก็ได้ดังรูป เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ สามารถอ่านวิธีแก้ไขช่องโหว่เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://sysadmin.psu.ac.th/2015/11/10/serversecuritypatch

วิธีการปิดช่องโหว่ Logjam,Freak,Poodle,Beast สำหรับ Windows Server 2003 R2

“จะทำอย่างไรทีดีกับช่องโหว่ SSL เยอะซะเหลือเกิน ปิดใช้แต่ TLS ก็ได้นิ นั่นสินะ” อย่างที่ข้างบนกล่าวไว้ครับวิธีการปิดช่องโหว่นี้ทำง่าย ๆ แค่ปิด SSLv2 SSLv3 และปิด Cipher Suite ที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มเติม แต่สำหรับ Windows Server 2003 เนื่องจากไม่รองรับ Cipher Suite ที่ปลอดภัยบางตัว จึงต้องทำการรัน hotfix ก่อน โดยสามารถโหลดได้ที่นี่ (อย่าลืมเลือกให้ตรง platform x86 x64 นะครับ) https://support.microsoft.com/en-us/kb/948963 ก่อนจะรัน hotfix ลองทดสอบ test ความปลอดภัย ที่ website https://ssltest.psu.ac.th/server ก็จะได้ดังรูปตัวอย่างนี้ (จะเห็นได้ว่า Grade ร้ายแรงมาก) เมื่อโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วทำการแตก zip และ run ด้วยสิทธิ์ administrator ดังรูป หลังจากนั้นเลือก Finish … Read more

การแก้ไข Certificate สำหรับ Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

“อยากแก้ Certificate บน Windows Server 2008 ขึ้นไป ทำอย่างไร” เนื่องจาก Windows 2008 R2 ขึ้นไป มีการตั้งค่าคล้ายคลึงกันจึงขอยกตัวอย่างที่เป็น Windows Server 2008 R2 เท่านั้นครับ วิธีการเปลี่ยนให้เข้าไปยัง IIS ในเครื่อง Windows Server 2008 R2 เลือกชื่อเครื่องจากนั้นเลือกหัวข้อ Server Certificates ทางด้านขวาดังนี้ ในกรณีที่เคยมี Certificate เก่าอยู่แล้ว (ต้องการเปลี่ยน Certificate) ให้ดำเนินการ Remove ออกก่อนดังรูป จากนั้นทำการ Restart เครื่อง (ถ้ายังไม่เคยใส่ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย) ในกรณีที่ยังไม่เคยมี Certificate ให้ทำการ Import ดังรูป จากนั้นทำการเลือก Web Site ที่ต้องการเปลี่ยน Certificate ในกรณีที่ยังไม่มี https ให้กด … Read more

การแก้ไข Certificate สำหรับ Windows Server 2003 R2

“อยากแก้ Certificate บน Windows Server 2003 R2 ทำอย่างไร” วิธีการเปลี่ยนให้เข้าไปยัง IIS ในเครื่อง Windows Server 2003 R2 จากนั้นเลือกเครื่องกด + เข้าไปเรื่อย ๆ ในหัวข้อ Web Sites และเลือก Web Site ที่ใช้งาน คลิกขวาเลือก Properties เข้าไปยังหน้าจัดการ Certificate ดังรูป จากนั้นกด Next เพื่อทำการ Import Certificate เข้าสู่ IIS ในกรณีที่เคยมี Certificate เก่าอยู่แล้วจะต้องทำการ Remove Certificate เก่าออกก่อนดังนี้ (ถ้ายังไม่เคยมีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) ในกรณีที่ยังไม่เคยมี Certificate ให้ดำเนินการ Import Certificate จากไฟล์ .pfx ดังนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีเปลี่ยน Certificate … Read more