Tag: apache

วิธีตั้งค่า HTTPS บน Apache2 รุ่นที่สูงกว่า 2.4.8

จากบทความ การแก้ไข Certificate สำหรับ Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS) ตอนนี้ Apache2 รุ่นที่สูงกว่า 2.4.8 ประกาศให้ SSLCertificateChainFile นั้น obsolete หรือ จะไม่ใช้อีกต่อไป จากเดิม เราเคยใช้ SSLCertificateFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].crt SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].key SSLCertificateChainFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].ca-bundle ต่อไปนี้ แนะนำให้ใช้แค่ SSLCertificateFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name]_combined.crt SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].key แล้ว  /etc/apache2/cer/[cer-file-name]_combined.crt มาจากไหน ??? มันมากจากการเอาไฟล์ [cer-file-name].crt แล้วต่อท้ายด้วยไฟล์ [cer-file-name].ca-bundle ด้วยคำสั่ง cat [cer-file-name].crt…

การตั้งค่า MaxRequestWorkers บน Apache ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้

ปัญหาของ PSU Webmail ในช่วง 9-15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คือ เมื่อเริ่มเข้าสู่เวลาราชการ ในวันทำการ พบว่า มีการตอบสนองที่ช้า บางครั้งต้องรอถึง 15-20 วินาที หรือ ผู้ใช้บางท่านแจ้งว่า Timeout ไปเลย หรือไม่ก็ใช้งานไปสักพัก ถูกดีดกลับมาหน้า Login ใหม่ แต่เมื่อพ้นเวลาราชการ พบว่าการตอบสนองก็เร็วขึ้นดังเดิม รวมถึงในช่วงวันหยุดก็เร็วอย่างที่ควรเป็น ขอบคุณทาง NetAdmin ที่ทำระบบตรวจสอบไว้ที่หน้า Data Center เพื่อตรวจจับความเร็วในการตอบสนองบริการ PSU Webmail ด้วย SmokePing ผลที่ได้เป็นดังภาพ จะเห็นว่า มีความหน่วงในการตอบสนอง…

การตั้งค่า IPV6 ให้กับ Apache Web Server สำหรับ Ubuntu Linux

“อยากตั้งค่า Apache Web Server ให้เปิดใช้ IPv6 ต้องทำอย่างไร” สำหรับวิธีเปิดใช้งาน IPv6 บน Apache จะขอยกตัวอย่างบน Ubuntu ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถตั้งเป็น IPv6 only ก็ได้ แต่ในที่นี่จะตั้งให้สามารถใช้ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 เปิดไฟล์ /etc/apache2/ports.conf sudo vim /etc/apache2/ports.conf ทำการแก้ไขโดยเพิ่มในส่วนของ IPv6 Config ดังนี้ (xxx yyy ไปหามาใส่เอาเองนะครับ เป็นแค่ค่าสมมุติ) Listen 192.168.xxx.yyy:80 Listen [2001:xxxxxx:101]:80 สั่ง Restart Web Service เป็นอันเรียบร้อยครับ…

รวมวิธีการเปิดใช้งาน IPv6

“บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน  IPv6 สำหรับบริการที่เป็น Web Server รวมถึงวิธีการตรวจสอบ Client และ Server ว่าพร้อมหรือยังที่จะใช้งาน  IPv6” Blog 1 : การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server Blog 2 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Windows Server Blog 3 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Ubuntu Linux Blog 4 : การตั้งค่า Interface…

การแก้ไข Certificate สำหรับ Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)

“อยากแก้ Certificate บน Linux Apache Server ทำอย่างไร” ในกรณีที่มีไฟล์ Certificate อยู่แล้วให้ทำการวางไฟล์ Certificate ใหม่ทับแล้วสั่ง Restart Apache Server เป็นอันเสร็จครับ (สำหรับการเปลี่ยน Certificate มีแค่ขั้นตอนนี้จบเลยครับ) ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง https รวมถึง Certificate ให้ทำการติดตั้ง https ก่อนดังนี้ sudo a2enmod ssl sudo a2ensite default-ssl จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ sudo service apache2 restart ทำการวางไฟล์ Certificate…