การแก้ไข Certificate สำหรับ Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

“อยากแก้ Certificate บน Windows Server 2008 ขึ้นไป ทำอย่างไร”

เนื่องจาก Windows 2008 R2 ขึ้นไป มีการตั้งค่าคล้ายคลึงกันจึงขอยกตัวอย่างที่เป็น Windows Server 2008 R2 เท่านั้นครับ

  • วิธีการเปลี่ยนให้เข้าไปยัง IIS ในเครื่อง Windows Server 2008 R2

2015-11-10_181324

  • เลือกชื่อเครื่องจากนั้นเลือกหัวข้อ Server Certificates ทางด้านขวาดังนี้

2015-11-10_181456

  • ในกรณีที่เคยมี Certificate เก่าอยู่แล้ว (ต้องการเปลี่ยน Certificate) ให้ดำเนินการ Remove ออกก่อนดังรูป จากนั้นทำการ Restart เครื่อง (ถ้ายังไม่เคยใส่ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย)

2015-11-10_181636 2015-11-10_181702

  • ในกรณีที่ยังไม่เคยมี Certificate ให้ทำการ Import ดังรูป

2015-11-10_181803 2015-11-10_1819352015-11-10_183936

  • จากนั้นทำการเลือก Web Site ที่ต้องการเปลี่ยน Certificate ในกรณีที่ยังไม่มี https ให้กด Add ในกรณีมีอยู่แล้วให้กด Edit จากนั้นเลือก SSL certificate ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม OK

2015-11-10_182305

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยน Certificate ให้ล่าสุดและปลอดภัยครับ