การแก้ไข Certificate สำหรับ Windows Server 2003 R2

“อยากแก้ Certificate บน Windows Server 2003 R2 ทำอย่างไร”

  • วิธีการเปลี่ยนให้เข้าไปยัง IIS ในเครื่อง Windows Server 2003 R2

2015-11-10_171414

  • จากนั้นเลือกเครื่องกด + เข้าไปเรื่อย ๆ ในหัวข้อ Web Sites และเลือก Web Site ที่ใช้งาน คลิกขวาเลือก Properties

2015-11-10_171812

  • เข้าไปยังหน้าจัดการ Certificate ดังรูป

2015-11-10_172407

  • จากนั้นกด Next เพื่อทำการ Import Certificate เข้าสู่ IIS

2015-11-10_172431

  • ในกรณีที่เคยมี Certificate เก่าอยู่แล้วจะต้องทำการ Remove Certificate เก่าออกก่อนดังนี้ (ถ้ายังไม่เคยมีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

2015-11-10_172833 2015-11-10_172918 2015-11-10_172938

  • ในกรณีที่ยังไม่เคยมี Certificate ให้ดำเนินการ Import Certificate จากไฟล์ .pfx ดังนี้

2015-11-10_172508 2015-11-10_172558 2015-11-10_172619 2015-11-10_172648 2015-11-10_172709 2015-11-10_172730 2015-11-10_172748เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีเปลี่ยน Certificate สำหรับ Windows Server 2003 R2 ครับ