วิธีการตั้งค่า Google Apps/Gmail บน Microsoft Outlook 2016

ก่อนจะตั้งค่า Microsoft Outlook 2016 ให้สามารถใช้งานกับ Google Apps/Gmail Account ได้ต้องดำเนินการตามนี้ก่อน (เพราะ Microsft Outlook 2016 ยังไม่รองรับการยืนยันตัวตนด้วย OAuth 2.0 ซึ่งมีความปลอดภัย) แบ่งเป็น 2 กรณีครับ 1. ถ้าไม่ได้ใช้ 2-Step Verification ต้องไปที่ https://myaccount.google.com/security แล้วคลิก Allow less secure apps: ให้เป็น On ครับ 2. กรณีใช้ 2-Step Verification ให้ทำการสร้าง Apps Password โดยไปที่ https://security.google.com/settings/security/apppasswords?pli=1 เลือก Mail > Windows Computer แล้วคลิก Generate จากนั้นเอารหัสผ่านที่แสดงขึ้นมาใหม่ ไปใช้งานครับ จากนั้น จึงใส่รหัสผ่านใน Outlook … Read more

วิธีใช้ Google Sites เพื่อแสดงรายงานผลการลงทะเบียนจาก Google Form

ปัจจุบันการสร้างแบบฟอร์มการรับลงทะเบียนออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้ Google Form โดยวันนี้มีโจทย์ว่า ต้องการรับลงทะเบียนผู้ที่จะร่วมเดินทาง กำหนดว่า ต้องการเดินทางกับรถบัสหมายเลขใด (มี 3 คัน) และต้องการแสดงผลทันทีว่า แต่ละคันมีจำนวนคนเท่าไหร่แล้ว และ ใครบ้างที่เดินทางไปในรถบัสคันนั้น วิธีการคือ สร้าง Google Form เพื่อทำระบบรับลงทะเบียนตามปรกติ ในส่วนของการสร้างแบบฟอร์ม ให้คลิกที่ RESPONSES แล้วคลิกที่รูป สี่เหลี่ยมสีเขียว (Google Sheets)  แล้วจัดรูปแบบให้เรียบร้อย เช่นต้องการจะซ่อน Column ใดบ้าง (จะใส่สี ก็ได้นะ) เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Share กำหนดให้ Anyone with Link “Can View” แล้วคลิก Done สร้าง Google Sites และสร้างโครงสร้าง Page ต่างๆตามต้องการ ในตัวอย่างนี้ จะสร้าง Page “รายชื่อ” เพื่อไว้ใช้แสดงผลการลงทะเบียน ว่า … Read more

การเชื่อมต่อ Thunderbird กับ Google Mail (ทั้ง Gmail และ Google Apps)

ในอดีต Thunderbird และ Mail Client อื่นๆสามารถติดต่อกับ Google Mail ได้โดยตั้งค่า Mail Server ให้ถูกต้อง และ username/password ก็สามารถใช้งานได้ แต่ในปัจจุบัน Google หันไปใช้ระบบ OAuth 2.0 ซึ่งการ Authentication หรือการใส่ username/password ต้องทำที่ Google เท่านั้น รวมถึงการทำ 2-Step Verification ด้วย (การใส่ One-Time Password นอกเหนือจาก username/password เป็นต้น) ทำให้ Thunderbird และ Mail Client ที่ยังไม่รองรับ OAuth 2.0 ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทาง Google Mail ยังเปิดให้สามารถใช้งานได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ ใช้หรือไม่ใช้ 2-Step … Read more

เทคนิคการวัดความเร็วในการตอบอีเมลลูกค้า

ถ้ามี KPI ที่ต้องทำให้สำเร็จคือ “ร้อยละของปัญหาที่ตอบกลับลูกค้าภายใน 2 วันทำการ” แล้ว … ช่องทางที่รับปัญหาจากลูกค้าคือ ทางอีเมล (ในที่นี้เป็นบริการอีเมลบนระบบของ Google Mail หรือ Gmail) โดยการตอบกลับ คือ การ Reply กลับไปหาลูกค้า เวลาที่นับคือ นับตั้งแต่เวลาที่อีเมลเข้ามาถึง จนกระทั่งมีการตอบกลับไปหาลูกค้าทางอีเมลฉบับแรก สำหรับคนที่ใช้ Google Mail หรือ Gmail อยู่ สามารถใช้ Google Sheets ทำรายงานได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ไปที่ drive.google.com (ให้ Login ด้วย Account ที่ต้องการด้วย) 2. สร้าง Google Sheets แล้วตั้งชื่อตามต้องการ เช่น Report 3. ไปที่เมนู Tools > Script Editor … Read more

สร้าง Form ลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google Form (รูปแบบใหม่) ให้ตอบรับผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ พร้อมปิด Form อัตโนมัติเมื่อครบเต็มจำนวน

จากที่ผมเคยได้เขียนวิธีการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google Form ให้ตอบรับผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ มาวันนี้ ทาง Google ได้เปลี่ยนรูปแบบการสร้าง Form ใหม่ทั้งหมด จึงทำให้วิธีการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบเก่านั้นใช้ไม่ได้อีกแล้ว ดังนั้นเรามาดูวิธีการสร้าง Google Form แบบใหม่กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร ซึ่งต้องขอบอกว่า “มันง่ายมากๆ” 1. คลิก Google Forms  เพื่อสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ 2. ใส่รายละเอียด ข้อมูล รูปแบบ ในแบบลงทะเบียนตามที่ต้องการ (รูปแบบใหม่สามารถใส่ภาพที่เราออกแบบไว้ได้แล้วนะครับ โปสเตอร์ แบนเนอร์ ต่างๆ) + เราสามารถแบ่ง Form ของเราออกแบบเป็นหลายๆ section ได้นะครับ กรณีที่มีข้อมูลให้ต้องกรอกจำนวนมาก 3. ติดตั้ง Add ons… Add ons ที่ผมจะติดตั้งนั้น มีด้วยกัน 2 อย่าง ดังนี้ A. Form Confirmation Emails  คือ ระบบตอบรับการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลอัตโนมัติ … Read more