วิธีใช้ Google Sites เพื่อแสดงรายงานผลการลงทะเบียนจาก Google Form

ปัจจุบันการสร้างแบบฟอร์มการรับลงทะเบียนออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้ Google Form โดยวันนี้มีโจทย์ว่า ต้องการรับลงทะเบียนผู้ที่จะร่วมเดินทาง กำหนดว่า ต้องการเดินทางกับรถบัสหมายเลขใด (มี 3 คัน) และต้องการแสดงผลทันทีว่า แต่ละคันมีจำนวนคนเท่าไหร่แล้ว และ ใครบ้างที่เดินทางไปในรถบัสคันนั้น

วิธีการคือ

 1. สร้าง Google Form เพื่อทำระบบรับลงทะเบียนตามปรกติ
  2559-11-03-10_08_062559-11-03-10_08_22-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c
  2559-11-03-10_08_37-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c
  2559-11-03-10_08_37-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c
 2. ในส่วนของการสร้างแบบฟอร์ม ให้คลิกที่ RESPONSES แล้วคลิกที่รูป สี่เหลี่ยมสีเขียว (Google Sheets) 
  2559-11-03-14_21_05
 3. แล้วจัดรูปแบบให้เรียบร้อย เช่นต้องการจะซ่อน Column ใดบ้าง (จะใส่สี ก็ได้นะ)
  เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Share
  2559-11-03-14_25_27
 4. กำหนดให้ Anyone with Link “Can View” แล้วคลิก Done
  2559-11-03-14_30_28
 5. สร้าง Google Sites และสร้างโครงสร้าง Page ต่างๆตามต้องการ
  2559-11-03-10_10_02-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolence
 6. ในตัวอย่างนี้ จะสร้าง Page “รายชื่อ” เพื่อไว้ใช้แสดงผลการลงทะเบียน ว่า รถหมายเลขใด มีจำนวนกี่คนแล้ว และใครบ้าง
  ให้เลือก Insert > More gadgets
  แล้วคลิกที่ Public > Include gadget (Iframe)
  2559-11-03-14_39_23-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolence 2559-11-03-14_39_45-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolence 2559-11-03-14_39_55-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolence
 7. จากนั้น มาใส่ URL กัน
  2559-11-03-14_40_09-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolence
 8. ใส่ URL ตามนี้https://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:html&tq=select  L,count(B) group by L  label count(B) ‘จำนวน’&key=XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  เพื่อให้แสดงผลว่า รถบัสหมายเลขใด มีจำนวนคนเท่าไหร่
  โดยที่ tq เป็น Query เขียนว่า select L, count(B) group by L label count(B) ‘จำนวน’
  คือการแสดงคอลัมน์ L และ นับจำนวนโดยการ count โดยจัดกลุ่มตามคอลัมน์ L
  นอกจากนั้นยัง label คอลัมน์ count(B) เป็นคำว่า “จำนวน”2559-11-03-15_44_37-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2

  ผลที่ได้คือ
  2559-11-03-15_48_55-search

  และ key=XXXXXXXXXXX นั้น ให้เอาค่าจาก

  2559-11-03-15_51_51

 9. ต่อไปให้แสดงผลรายชื่อทั้งหมด โดยสามารถแยกรายชื่อแต่ละคัน โดย
  Insert > Drive > Spreadsheet
  2559-11-03-15_50_46-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolenceแล้วเลือก Google Sheet ที่ต้องการ
  2559-11-03-15_57_14-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-condolence
 10. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบก็จะสามารถแสดงผลการลงทะเบียนได้อัตโนมัติ
  2559-11-03-16_01_15-program-manager