Tag: google sites

เล่าเบื้องหลังการสร้าง www.psudev.info

“กรุงโรมไม่สร้างแค่วันเดียว” ฉันใดฉันนั้นเพื่อให้เครือข่ายนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น (เหล่าโปรแกรมเมอร์) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดการร่วมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปธรรมกันมากขึ้น จึงมีแนวคิดจะสร้างเว็บไซต์ลักษณะที่เป็นฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อสเหมือนสมุดหน้าเหลือง (เด็กสมัยใหม่อาจจะงง!) www.psudev.info เพื่อเป็นข้อมูลไว้ติดต่อกันสามารถค้นหาได้สะดวก คอนเซปคือต้องพัฒนาได้ง่ายและรวดเร็ว เป็น https ไม่ต้องเสียค่า cert สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลก ไม่มีวันล่ม ไม่ต้องดูแลอินฟา และไม่รอช้าานั่นเริ่มกันเลยครับ…

วิธีใช้ Google Sites เพื่อแสดงรายงานผลการลงทะเบียนจาก Google Form

ปัจจุบันการสร้างแบบฟอร์มการรับลงทะเบียนออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้ Google Form โดยวันนี้มีโจทย์ว่า ต้องการรับลงทะเบียนผู้ที่จะร่วมเดินทาง กำหนดว่า ต้องการเดินทางกับรถบัสหมายเลขใด (มี 3 คัน) และต้องการแสดงผลทันทีว่า แต่ละคันมีจำนวนคนเท่าไหร่แล้ว และ ใครบ้างที่เดินทางไปในรถบัสคันนั้น วิธีการคือ สร้าง Google Form เพื่อทำระบบรับลงทะเบียนตามปรกติ ในส่วนของการสร้างแบบฟอร์ม ให้คลิกที่ RESPONSES แล้วคลิกที่รูป สี่เหลี่ยมสีเขียว (Google Sheets)  แล้วจัดรูปแบบให้เรียบร้อย เช่นต้องการจะซ่อน Column ใดบ้าง (จะใส่สี ก็ได้นะ) เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Share กำหนดให้ Anyone with Link “Can…