แปลภาษาผ่าน Google Sheets ด้วยสูตร(ไม่)ลับ

ใน Google Sheets จะมีสูตรที่ชื่อว่า =GOOGLETRANSLATE ใช้เป็นคำสั่ง ให้ดึงคำหรือประโยคภาษาต่าง ๆ เข้าไปแปลให้ใน Google Translate แล้วส่งคำแปลนั้นมาแสดงใน Google Sheets ซึ่งสูตรนี้จะช่วยแปลคำหรือประโยคในภาษาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดก็คือ มันจะแสดงคำแปลตรงๆ มาให้ ไม่มีคำใกล้เคียง (Synonyms) แสดงมาให้ด้วย สามารถแปลได้ทุกภาษา แต่ต้องมีการปรับสูตรบ้างเล็กน้อย

เริ่มต้นด้วย : เปิด Google Sheets เพื่อสร้างข้อมูลคำศัพท์ที่ต้องการแปล

โครงสร้างสูตร
ชื่อเซลล์ ภาษาที่จะแปล
=GOOGLETRANSLATE(A2, “th”, “en”)
หมายความว่า แปลคำศัพท์ที่อยู่ใน “ตำแหน่งของเซลล์ที่มีคำศัพท์หรือประโยค” ตามด้วย
“ภาษาต้นฉบับ” และ “ภาษาที่จะแปล” เพื่อให้สูตรทำการแปลภาษาได้อย่างถูกต้องตรงตามที่เราต้องการ
และสามารถ Copy สูตรด้านล่างได้


หากต้องการแปลภาษาอื่น ๆ สามารถใช้อักษรย่อในแต่ละภาษาแทนได้ เช่น
อักษรย่อแต่ละภาษา
th ไทย , en อังกฤษ, zh จีน, k๐ เกาหลี, ja ญี่ปุ่น,ge เยอรมัน
สำหรับภาษาอื่น ๆ เหนือจากนี้ก็เข้าไปหาได้ในที่ Link https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php

ยกตัวอย่าง เช่น
แปลภาษาอังกฤษ เป็น ไทย
= GOOGLETRANSLATE( ตำแหน่งของเซลล์ , “en”, “th”)


แปลภาษาไทย เป็น อังกฤษ
= GOOGLETRANSLATE ( ตำแหน่งของเซลล์ , “th”, “en”)


แปลทุกภาษา เป็น ไทย
= GOOGLETRANSLATE( ตำแหน่งของเซลล์ , “auto”, “th”)


แปลทุกภาษา เป็น อังกฤษ
= GOOGLETRANSLATE( ตำแหน่งของเซลล์ , “auto”, “en”)

สูตร(ไม่)ลับ นี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำศัพท์ในภาษาต่าง ๆ มาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และประหยัดเวลาในการเข้าไปหาใน Google Translate อีกด้วย ^^

ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ จาก : https://www.extremeit.com และ https://today.line.me/