Day: May 3, 2021

สร้างไฟล์ PDF จาก Google sheet ที่ใส่รูปได้ ด้วย Library PdfService

สมมติเรามีแบบสอบถามที่เก็บรูปภาพของผู้กรอกด้วย และเราต้องการให้มัน Gen ข้อมูลที่กรอกเป็น pdf เก็บไว้ แนว ๆ ทำเป็นใบสมัครออกมา มาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลย บอกเลยว่าไม่ยาก!!! เริ่มกันเลย 1. ไปที่ Google Drive ของเรา สร้าง Folder จัดเก็บงาน ในที่นี่ชื่อ PDF Test 2.สร้าง Form ขึ้นมา 1 form เก็บข้อมูล ดังรูป ชื่อ สกุล อีเมล เบอร์โทร รูป (ทำเป็นอัปโหลดไฟล์) 3.คลิกแสดงตัวอย่างที่ลูกตา แล้วลองใส่ข้อมูลทดสอบ 4.ดูตัวอย่างข้อมูลที่แท็บการตอบกลับ 5.คลิกปุ่ม…