Day: May 22, 2021

Data Visualization นำเสนอข้อมูลเป็นรูป/กราฟแบบไหนดี ? กับข้อมูลที่มีอยู่

การสือสารที่มีอรรถรสสำหรับการมอง/อ่าน ที่ข้อมูลครบถ้วนโดยมีมิติ มุมมองและการเปรียบเทียบ จบในหน้าเดียวหรือรูปเดียว คือนิยาม Data Visualization ของผมครับ เราก็มาดูกันครับ เอาข้อมูลแบบไหนมาชนกับ Data Visualization แบบไหนถึงจะตรงประเด่นการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) กลุ่มนี้ก็จะมี Bar Chart Line Chart Bubble Chart Grouped Bar Table Pivot Table Bar Chart และ Grouped Bar ใช้เปรียบเทียบข้อมูลตามเงื่อนไขที่สนใจ ใช้เปรียบเทียบมิติจำนวนข้อมูลที่สนใจกับช่วงที่สนใจ เช่น เปรียบเทียบเป้าหมายที่ตั้งไว้กับข้อมูลที่ทำได้จริงในแต่ละเดือน, จำนวนนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น Line…

ใช้มือถือแทน Mouse และ Keyboard ก็ได้นะ

ชีวิตคนทำงาน Office ที่ต้องใช้ Computer เป็นประจำทุกวัน ทำงานกันอย่างหนักหน่วง ถ้าเกิด Mouse หรือ Keyboard ที่ใช้งานอยู่ มีปัญหาหรือเสียหายขึ้นมา จะทำยังไง? ส่งซ่อมหรือออกไปหาซื้อใหม่ ก็ทำให้เสียเวลาวันนี้เรามีวิธีมาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เปลี่ยนมือถือคุณเป็น Mouse และ Keyboard แบบ WiFi ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทั้ง Windows และ Mac รวมถึงคุมมือถือ iOS และ Android ได้ด้วย สามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้ เพียงลง Application WiFi Mouse ลงบนเครื่อง iOS หรือ Android และคอมพิวเตอร์…