แปลภาษาผ่าน Google Sheets ด้วยสูตร(ไม่)ลับ

ใน Google Sheets จะมีสูตรที่ชื่อว่า =GOOGLETRANSLATE ใช้เป็นคำสั่ง ให้ดึงคำหรือประโยคภาษาต่าง ๆ เข้าไปแปลให้ใน Google Translate แล้วส่งคำแปลนั้นมาแสดงใน Google Sheets ซึ่งสูตรนี้จะช่วยแปลคำหรือประโยคในภาษาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดก็คือ มันจะแสดงคำแปลตรงๆ มาให้ ไม่มีคำใกล้เคียง (Synonyms) แสดงมาให้ด้วย สามารถแปลได้ทุกภาษา แต่ต้องมีการปรับสูตรบ้างเล็กน้อย เริ่มต้นด้วย : เปิด Google Sheets เพื่อสร้างข้อมูลคำศัพท์ที่ต้องการแปลโครงสร้างสูตรชื่อเซลล์ ภาษาที่จะแปล=GOOGLETRANSLATE(A2, “th”, “en”)หมายความว่า แปลคำศัพท์ที่อยู่ใน “ตำแหน่งของเซลล์ที่มีคำศัพท์หรือประโยค” ตามด้วย “ภาษาต้นฉบับ” และ “ภาษาที่จะแปล” เพื่อให้สูตรทำการแปลภาษาได้อย่างถูกต้องตรงตามที่เราต้องการ และสามารถ Copy สูตรด้านล่างได้ หากต้องการแปลภาษาอื่น ๆ สามารถใช้อักษรย่อในแต่ละภาษาแทนได้ เช่นอักษรย่อแต่ละภาษาth ไทย , en อังกฤษ, zh จีน, k๐ … Read more